BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “İslâmın nûru”

“İslâmın nûru”

Hazreti Ömer’in fazîletini, üstünlüğünü ve kıymetini bildirmek için hakkında din âlimleri ve Müslüman olmayan kimseler tarafından ciltlerle kitap yazıldı. Hazreti Ömer’i metheden hadîs-i şerîflerin çoğunu Hazreti Ali bildirmiştir. Onu metheden hadîs-i şerîflerden bir kısmı şunlardır:Hazreti Ömer’in fazîletini, üstünlüğünü ve kıymetini bildirmek için hakkında din âlimleri ve Müslüman olmayan kimseler tarafından ciltlerle kitap yazıldı. Hazreti Ömer’i metheden hadîs-i şerîflerin çoğunu Hazreti Ali bildirmiştir. Onu metheden hadîs-i şerîflerden bir kısmı şunlardır: “Ömer îmân ettiği gün, Cebrâil (aleyhisselâm) geldi ve; ‘Melekler birbirlerine Ömer’in Müslüman olduğunu müjdelediler’ dedi.” “Ömer, Cennet ehlinin ışığı ve İslâmın nûrudur.” “Allahü teâlâ, hakkı Ömer’in diline ve kalbine yerleştirmiştir.” “Şeytan, Ömer ibni Hattâb’ı gördüğü zaman, heybetinden yüz üstü yere düşer.” “Şu dört kişiyi ancak münâfık olan kimse sevmez: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali.” Hazreti Ömer’in rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: İki Müslüman karşılaştıklarında, birbirlerine selâm vererek müsâfehalaşırsa, aralarına yüz rahmet iner. Bunun doksanı, önce selâm verip müsâfehalaşana, onu ise müsâfeha eden ikinci şahsadır. Ya ma’rûfu (iyiliği) emreder ve münkerden (kötülüklerden) nehyedersiniz, yâhut Allahü teâlâ sizin kötülerinizi size musallat eder. Sonra iyileriniz duâ etmeye yönelir, fakat duâları kabûl olmaz. Eğer siz hakkıyla Allah’a tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabah aç çıkar akşama tok olarak döner. İnsanlara karşı büyüklük taslayanı (kibirleneni) Allah zelîl kılar. Buyurdu ki: Sâdık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samîmi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zînettirler. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki, lüzumunda, sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanlarından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü teâlâdan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme ifşâ ederler. İşlerini Allah’tan korkanlara danış ve onlarla istişâre et!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT