BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni program hazır

Yeni program hazır

Türkiye’nin ilk Orta Vadeli Programı hazırlandı. 2006-2008 yıllarını kapsayan dönemde, faiz harcamalarının yüzde 6.6’ya indirilmesi, vergi yükünün yüzde 31’e çekilmesi, 106 milyar dolar ihracat, 23.7 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.> Türkiye’nin ilk Orta Vadeli Programı hazırlandı. 2006-2008 yıllarını kapsayan dönemde, faiz harcamalarının yüzde 6.6’ya indirilmesi, vergi yükünün yüzde 31’e çekilmesi, 106 milyar dolar ihracat, 23.7 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. > Yabancı sermaye giriş tahmininin yıllık 5 milyar dolar, enflasyon hedefinin yüzde 4 olması beklenen programa göre, maaş ve ücretler hedeflenen enflasyon oranında artırılacak, tek emeklilik sistemine geçilecek, sosyal harcama artacak. ANKARA - Kamu ve özel kesimin ‘ileriyi görmesi’ için yol haritası niteliğinde olan ve 2006-2008 dönemini kapsayan ilk Orta Vale Program’da son aşamaya gelindi. 3 yıllık dönem için hazırlanan Program’ın ilk yılı kesin, sonraki 2 yılı ise tahminleri içerecek ve her yıl revize edilecek. Programın amacı, makroekonomik istikrarın devamı için para politikası ile maliye politikasının uyumu gözetilecek. Mali disipline titizlikle uyulması sağlanacak, faiz dışı fazla verme politikasına devam edilecek. Program döneminde önceliğini kaybeden projeler tasfiye edilecek. Program döneminde kamu kesiminde ücret ve aylıklar hedeflenen enflasyon oranında artırılacak. Sosyal yatırımlara öncelik Tek bir emeklilik rejimi kurularak emeklilik sisteminin mali açığının milli gelire oranı düşürülecek. Genel sağlık sigortasının getireceği yüklerin makul düzeyde tutulması için tedbir alınacak. Kamu yatırımlarında rasyonelliğin sağlanması çalışmalarına devam edilecek, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-devlet yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu altyapı yatırımında özel sektör katılımını artırıcı çalışma yapılacak. KİT’ler özelleştirilinceye kadar verimli çalıştırılacak. Atıl durumda olan birimler tasfiye edilecek. Vergi sistemi yeni baştan Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Banka ve sigorta muameleleri vergisinde 2007 yılında indirim yapılacak. Gelir vergisi yapısı iyileştirilecek, basitleştirilecek. Kurumlar vergisi sistemi daha etkin, sade ve AB uygulamalarına paralel olacak, oran indirimlerine 2006 ve 2007’de de devam edilecek. Finansal araçlar üzerinden alınan vergilerin uyumlaştırmasına ilişkin düzenleme 2006 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanacak. 2005 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesine geçilecek, Para Politikası Kurulu’nda faiz kararları oylama ile belirlenecek, dalgalı kura devam edilecek, aşırı oynaklıklarda Merkez Bankası müdahale edebilecek. Eğitim ve yatırıma destek İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için aktif istihdam politikaları uygulanacak, yenilikci eğitim sistemi esas alınacak. Sağlıkta koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilecek. Eğitimin niteliğinin artırılabilmesi için müfredat, yenilikçiliği ve araştırmayı teşvik edecek şekilde düzenlenecek. Öğretmenin fiziki mekan ve bilgi teknolojisi altyapısı güçlendirilecek. Girişimcilik, kalite, verimlilik unsurları desteklenecek. Başta enerji olmak üzere girdi maliyetleri azalacak, istihdam üzerindeki vergi ve prim yükü azaltılacak, bölgesel kalkınma ajansları kurulacak. Kamuda kırtasiye azaltılacak. Ar-ge çalışmaları desteklenecek, dışa bağımlılık azaltılacak, tarımda destekler düzenlenecek, süt ve et piyasasında üretim istikrarına yönelik tedbir alınacak. Enerjide yerli kaynaklara ağırlık verilecek. RAKAMLARLA önümüzdeki 3 yıl * Büyüme: Program döneminde ortalama yüzde 5’lik büyüme hedefleniyor. * İstihdam: 2006-2008 döneminde 1.6 milyon yeni istihdam sağlanacak. * Açık: Bu yıl yüzde 4.1 olacağı tahmin edilen kamu kesimi açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı, 2008’de yüzde 0.1’e düşecek. * Devlet harcaması: 2005 yılında yüzde 47.4 olması beklenen genel devlet harcamalarının oranı 2008’de yüzde 42.3’e düşecek. * Faiz dışı harcama: Bu yıl yüzde 35.5 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı harcamalarının GSYH’ye oranı 2008’de yüzde 35.7 olacak. * Faiz harcaması: 2005’te yüzde 12 olması beklenen genel devlet faiz harcamalarının GSYH’ye oranının 2008 yılında yüzde 6.6’ya düşürülmesi hedefleniyor. * Vergi Yükü: Yüzde 31.7’den yüzde 31.1’e çekilecek. * Gelirler: Tahmini devlet gelirlerinin milli gelire oranı, dönem başında yüzde 42.9, dönem sonunda yüzde 42 olacak. * Özelleştirme: 3 yılda 9 milyar dolarlık özelleştirme geliri bekleniyor. * Yatırım süresi: Bu yıl 6.6 yıl olan ortalama yatırım bitiş süresi 2008 yılına gelindiğinde 5 yıla indirilecek. * İhracat: 2008 yılında ihracat 106 milyar dolara, ithalat ise 147 milyar dolara ulaşacak. * Turizm: 2008 yılında turizm gelirleri de 23.7 milyar dolara çıkacak. * Cari açık: Cari işlemler açığının 2008 yılında 12.9 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. * Yabancı sermaye: Orta vadede yıllık 5 milyar dolar civarında bekleniyor. * Enflasyon: TÜFE artış hızı gelecek yıl için yüzde 5, 2007 için yüzde 4 bekleniyor. 2008’de de bu rakam sabit tutulacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT