BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan ticaretine son!

Kan ticaretine son!

Üniversite hastaneleri dahil resmi ve özel hastaneler kan ihtiyaçlarını bundan sonra Kızılay’dan alacak...ANKARA- Bütün hastaneler bundan sonra ‘kan’larını Kızılay’dan alacak; ‘kan karaborsası’ ve ‘kan’sızlıktan ölümler önlenecek, hasta para ödemeyecek. Maliye Bakanlığı, tedavi yardımlarına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatını yeniden düzenledi. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı’na göre, kan sağlanmasında güvenli temin esas olacak. Hasta yakınlarının kan verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal problemleri önlemek için Kızılay kan birimlerinde kan ve kan komponentlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alma yöntemi tercih edilmeyecek. Hastadan istenmeyecek Üniversite hastaneleri dahil resmi ve özel hastaneler, kan ihtiyaçlarını Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerde, buralardan talep edecek. Kızılay Kan Merkezleri de istenen kan ve kan komponentlerini sağlık kurumuna talep edilen süre içinde ulaştırmakla yükümlü olacak. Söz konusu işlemler, ilgili sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleştirilecek. Hasta ya da hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacak. Fatura edilecek Bu şekilde temin edilen kan ve kan kompenentlerinin bedeli, Kızılay kan birimlerince, Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki birim fiyatlar üzerinden yüzde 5 indirim uygulanarak ilgili sağlık kurumuna fatura edilecek. Sağlık kurumu da bunu birim fiyatlar üzerinden ücretlendirerek, hastanın kurumundan tahsil edecek. Hastalar için kullanılan kan ve komponentler için hastalardan ayrıca ücret istenmeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT