BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karşılama çilesi bitti

Karşılama çilesi bitti

İl sınırında karşılama yapılmayacak. Törenlerde bütün il müdürleri ve ilde görevli diğer bürokratların protokole girmesine izin verilmeyecek. Bürokratlar yurtiçi gezilerinde uçağa binmeyecek. Yılbaşı ve bayram gibi günlerde ajanda bile hediye alınmayacakANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda yıllardır büyük tepki çeken şatafatlı karşılama-uğurlama törenlerine sınırlama getirdi. Başbakan imzasıyla yayınlanan genelgede, mevcut uygulamanın işgücü, zaman kaybı ve israfa yol açtığı belirtilerek, yeni bir düzenlemeye geçildiği açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, karşılama ve uğurlamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, kamu personelinin geçici görevlendirme ve refakat gibi sebeplerle yaptıkları seyahat işlemlerinde izlenmesi gereken prosedür ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hediye, eşantiyon, plaket, şilt ve benzerlerinin verilmesi konularında dikkat edilmesi gereken hususlar yeniden belirlendi. İstanbul’a özel uygulama Başbakan veya bakanların karayolu ile yapılacak yurtiçi seyahatlerde karşılama ve uğurlama hükümet binasının önünde gerçekleştirilecek. Karşılama ve uğurlamalara vali, il jandarma komutanı, belediye başkanı, emniyet müdürü ve heyette bulunan bakanlarla ilgili il müdürleri dışında kamu görevlisi katılmayacak. Havayolu ile yapılacak seyahatlerde ise karşılama ve uğurlama, Ankara, İstanbul ve İzmir’de havaalanı mülki ve emniyet amirleri tarafından, diğer illerde ise vali, il jandarma komutanı, belediye başkanı, emniyet müdürü ve heyette bulunan bakanlarla ilgili il müdürlerince havaalanında gerçekleştirilecek. İl sınırında karşılama yok Başbakanın yurtdışı seyahatlerinde Ankara’dan uğurlama ve karşılanmalarında söz konusu seyahat sırasında Başbakan Vekili, Başbakanlık Müsteşarı, Ankara Valisi, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Dışişleri Protokol Genel Müdürü, yurtdışına yapılacak seyahatin diğer illerden gerçekleştirilmesi durumunda ise uğurlanma ve karşılanmalarında o ilin vali, il jandarma komutanı, belediye başkanı ve emniyet müdürü hazır bulunacak. Bakanların yurtdışı seyahatlerinde uğurlanma ve karşılanmalarında ilgili özel kalem yetkilileri ile havaalanı mülki ve emniyet amirleri hazır bulunacak. Gerek transit geçişlerde, gerekse doğrudan yapılacak seyahat ve ziyaretlerde il sınırında kesinlikle karşılama yapılmayacak, sadece güvenlik ve trafik hizmetleri için gereken tedbirler alınacak. Şenlik yapılamayacak Uğurlama ve karşılamalarda bütün il müdürlerinin ve ilde görevli diğer bürokratların protokol oluşturmasına izin verilmeyecek. Karşılama ve uğurlama işlemi tören şekline dönüştürülmeyecek. Tören veya kutlama programı hazırlanırken Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, ilgili bakan ile duruma göre vali ve/veya belediye başkanı dışında program ve konuşmacı belirlenmeyecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yurtiçi ve yurtdışına yapacakları seyahatlerindeki karşılanma ve uğurlanmaları esnasında gerek tören mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmayacak. Yurt dışına yapılan geziler Genelgede, yurt dışına yapılan seyahatlerin ülke tanıtımına, ticari ilişkilere, ulusal dış politikaya sağlayacağı yararların bilindiği, ancak genel tasarruf ilkeleri ve yoğun hükümet programı sebebiyle bu seyahatlerin asgari düzeylere çekilmesi ve sınırlı sayıda heyetlerle gerçekleştirilmesinin gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve benzeri gibi üst düzey devlet görevlilerinin yurtdışı seyahatlerinin mütekabiliyet esasına göre yapılan davetlere icabet niteliğinde olması genel ilke olarak benimsendi. Bu ilkeye uygun olsa dahi ülke çıkarlarının gereği olmayan, zorunluluk bulunmayan, dışişleri temsilcilikleri ile ifası mümkün bulunan seyahatlerin önüne geçilmesi amacıyla gereken tedbirler ilgili bakanlar tarafından alınacak. Bu çerçevede, başbakan yardımcılıkları, devlet bakanlıkları ve bakanlıklardan yurtiçi veya yurtdışına geçici olarak görevlendirilecek veya gidecek personelin söz konusu geçici görevlendirmeler sebebiyle yapacakları seyahatlerde dikkat edecekleri hususlar şöyle: Seyahatler trenle yapılacak -Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerin zorunlu hallerde yapılması, görevlendirmelerde görev konusunun açık bir şekilde belirtilerek alınacak onay çıkmadan seyahate başlanılmaması -Görevlendirmelerde görev süresinin ve görevli sayısının en az düzeyde tutulması Hediyeleşme sona eriyor -Yurtiçi seyahatlerde zorunlu olmadıkça uçak dışında kalan otobüs, tren gibi ulaşım araçlarıyla seyahat edilmesi, sadece üst düzey yöneticilerin zorunlu hallere münhasır olmak üzere alınacak onaylar da belirtilmek suretiyle uçakla seyahatine imkan tanınması. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli vesilelerle bakanlara, üst düzey yöneticilere, kendi personeli de dahil olmak üzere farklı konumlardaki kişi ve kurumlara plaket, şilt ve hediyeler verildiği, bu uygulamanın kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasına yol açarak israfa neden olduğu vurgulandı. Kamuda kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi, sorumluluk ve tasarruf bilincinin yerleştirilerek yaygınlaştırılması, yönetime olan güvenin güçlendirilerek idarenin saygınlığının artırılması bakımından halkça tasvip edilmeyen bu tutum ve davranışlardan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. Plaket ve şilt de yasak Buna göre, kamu görevlileri hediye alma ve menfaat sağlama konularında ‘’Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun hareket edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel tarafından, kurum amiri veya kurum üst düzey yöneticileri ile bakan veya diğer siyasilere plaket, şilt ve benzerleri takdim edilmeyecek. Ajanda dahi verilemeyecek Genelgeye göre, KİT’ler de dahil olmak üzere piyasada mal ve hizmet üreterek rekabet ortamı içinde bulunan bütün kamu ve kuruluşlarının müşteri, rakip veya tedarikçilerine yönelik olarak, rekabette kendilerine avantaj sağlamak üzere dağıtacakları eşantiyon ve hediyeler dışında, hiçbir kamu yöneticisi veya personeline yılbaşı, bayram ve benzeri özel günler gerekçe gösterilerek, üretilen ürünler ile CD, ajanda, takvim, anahtarlık, saat, kalem, kalemlik ve benzeri türde hediye verilemeyecek. Bu genelgeyle birlikte 29 Mayıs 1992 ve 12 Mart 1996 tarihli genelgeler yürürlükten kalktı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT