BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hacı İlbeyi ve Sırpsındığı Zaferi

Hacı İlbeyi ve Sırpsındığı Zaferi

Yüz bin kişilik Haçlı ordusu Edirne’nin kuzeydoğusundan Meriç kenarındaki Sırpsındığı mevkiine gelmişti... Edirne’yi alacak, Müslümanları Anadolu’dan çıkaracaklardı. Hayalleri buydu. Ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyordu!..Haçlı ordusu ilerliyordu... Gördükleri kadarıyla önlerinde bir engel de yoktu. Çünkü yüreklerine korku salan şanlı bir devletin padişahı Sultan Birinci Murad Han büyük ordusuyla birlikte Bursa’da idi... Rumeli’de bulunan Lala Şahin Paşa’nın kuvvetleri de sınırlıydı. İşte bütün bunları hesap ederek büyük bir sevinçle içip eğlenmeye koyulmuşlardı. Onların bu durumunu yakından takip eden Osmanlı Devletinin gazalarda pişmiş şanlı bir kumandanı vardı; Hacı İlbeyi... Keşifte bulunmak üzere on bin gazi dervişiyle yola çıkmış ve düşmanın konakladığı yere yakın ormanlıkta askerlerini mevzilemişti... “Üç koldan saldıracağız!” Düşman sarhoş olmuştu. Hepsi kendilerinden geçmişti. Bu durumu gören Hacı İlbeyi kendilerinden on misli kalabalık düşmana hücum ederek imha etmeyi planlamış ve bu planını askerlerine şöyle açıklamıştı: “Arkadaşlar, düşmanımız savaşa değil, düğüne gider gibi gelmekte. Geceleri şarap içip sarhoş olmaktalar. Bunlar ordu değil, bir yığın sarhoş sürüsüdür. Bir sürü koyun, bir kurda birşey yapamaz ama bir kurt bir sürü koyunu parça parça eder. Gece yarısından sonra düşmana üç koldan, dağılmadan ve topluca saldıracağız. Bir vurup kenara çekileceğiz. Düşman bocalayacak ve şaşıracaktır. Sonra tekrar saldıracağız. Allah bizimle beraberdir...” Bu konuşmadan sonra Hacı İlbeyi “Ya Allah, Bismillah!” diyerek askerlerini üç koldan hücuma geçirmişti. Sarhoş ve uyku sersemliğinde iken aniden neye uğradığını şaşıran düşman askerleri paniğe kapılmış ve telaştan birbirlerini kırmaya başlamışlardı. Onlar Sultan Murad’ın ordusuyla gelip hücuma geçtiğini zannetmişlerdi. On bin gazi dervişin kılıçları yıldırım gibi işlemekteydi. Haçlı ordusunun büyük bir kısmı kısa bir zamanda imha edilmiş, kalanları ise can havliyle kaçışmaya başlamıştı. Macar Kralı Birinci Layoş da kaçanlar arasındaydı. 1364’te kazanılan bu zafer Anadolu’da büyük sevinçle karşılandı. İşte Sırpsındığı’nda Haçlı Ordusunu imha eden bu namlı kumandan Hacı İlbeyi’dir. 1305 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Hacı İlbeyi’nin babası Karasi Beylerindendi. Kendisi de Karasi Beyi Dursun Beyin emirlerinden birisiydi. Hac vazifesini ifa ettikten sonra “Hacı İlbeyi” diye anılır olmuştu. Rumeli fütuhatına katılan Hacı İlbeyi, Murad-ı Hüdavendigâr tahta çıkınca Rumeli kumandanı olmuştu. Osmanlı Devletinin Avrupa kıtasındaki büyük fetihlerinde onun kılıcının ve maharetinin payı vardır. Bu kahraman 1364’te vefat etmiştir. Ruhu şâd olsun...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93259
  % -0.47
 • 5.2922
  % 0.09
 • 6.0477
  % 0.42
 • 6.7373
  % -0.07
 • 212.356
  % -0.05
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT