BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rumeli Fatihi Süleyman Şah

Rumeli Fatihi Süleyman Şah

Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Şah, “Rumeli Fâtihi” olarak tarihlere geçmiştir. 1316’da doğan bu Şehzade’nin ömrü; 1359’da bir av esnasında attan düşerek vefatına kadar, gaza meydanlarında, fetihten fetihe koşmakla geçmiştir...1331’de babası Orhan Gazi’ye vezir olan Şehzade Süleyman, idarî işlerden ziyade askerî işlerle vazifelendirilmiştir. Zaten fıtratı icabı cihangir ruhlu olan Şehzade Süleyman, maiyyetindeki kahramanlarla zaferden zafere at koşturmuş ve filiz halindeki devletin sınırlarını ikinci bir kıtaya, Avrupa’ya taşırmıştır... Osman Gazi’nin temelini attığı devletin sınırları gittikçe genişlemekteydi. Ve fetihlerin hedefi Anadolu’daki Bizans topraklarıydı... İznik ve İzmit’in fethinden sonra Osmanlı Süvarileri, İstanbul Boğazı’nın Asya taraflarında at koşturmaya başlamışlardı. Devletin bekası ve ihtişamının ziyadesi için mutlaka Rumeli tarafları ele geçirilmeliydi... Bizans’ta taht kavgaları!.. Bizanslılar arasındaki taht kavgası Rumeli fethine imkan hazırladı... Kızı Teodora’yı Orhan Gazi’ye veren Bizans Kralı VI. Yoannis Kantakuzinos’la V. Yoannis Paleoloğos arasındaki kavgada, Kantakuzinos’un yardım istemesi üzerine Orhan Gazi, Süleyman Paşa kumandasında asker göndererek kayınpederinin imdadına yetişmişti. Süleyman Paşa 1349’da yirmi bin kişilik bir kuvvetle Bizanslıların düşmanı Sırpların eline düşmek üzere olan Selanik’i kurtardı. Yine Şehzade Süleyman, Rumeli topraklarında at koşturmaya devam ederek, 1352’de Dimetoka Meydan Muharebesinde Sırp ve Bulgar ordusunu perişan etmiştir... Süleyman Paşa, 1354 başlarında Rumeli’yi tamamen bir İslam Beldesi yapmaya karar vermişti. Bu maksatla önce Gelibolu’yu fethetti. Bunu diğer fetihler takip etti. Birkaç yıl içerisinde Gelibolu Yarımadası’nda ve Trakya’da büyük topraklar, Osmanlı Devleti Sınırlarına dahil edilmiştir. Şehzade Süleyman fethedilen topraklara Anadolu’dan getirttiği Müslüman ahaliyi yerleştirmiştir... Rumeli’nin fethedilişiyle Osmanlı Tarihinde yeni bir devre başlamıştır. Artık İslam askerleri, Asya’nın yanı sıra Avrupa kıtasında da at koşturmaya başlamıştır... Dönüm noktası... Rumeli’nin fethi yalnız Osmanlı tarihinde değil, Bizans tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Etrafı Osmanlılarla çevrilmiş Bizans, günbegün çöküşünü seyretmekten başka birşey yapamaz hale gelmiştir... Şanlı devlete Rumeli topraklarını armağan eden Şehzade Süleyman, 1359’da 43 yaşında iken vefat etmiş ve fethettiği Bolayır’a defnedilmiştir. Bu kısa ömre bu kadar hizmet kaç insana nasip olmuştur? Ruhuna Fatiha...
Kapat
KAPAT