BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akıncı Beyi Mihaloğlu ve Prenses Mehtâb

Akıncı Beyi Mihaloğlu ve Prenses Mehtâb

Akıncılar din ve vatan uğruna kelle koltukta mücadele eden yiğitlerdir. Ne kadar kalabalık olursa olsun düşman sürüleri engel teşkil etmezdi. At sırtında düşman illerinde yol katederlerdi. Hayatları sınır gerisindeki şehir, kasaba ve köylerinde geçerdi...Osmanlı akıncıları için cihad, bir şenlikti ve şehadet şerbetini içmek en büyük dilekleriydi. Onlar kanlarını, canlarını hak yoluna feda etmişlerdi. En büyük akınlar Fatih ve Kanuni devirlerinde yapılmıştır. Bu devirde yapılan akınları Avrupalılar hâlâ hafızalarından silememişlerdir. Akıncı beyleri içerisinde en meşhuru Mihaloğlu Alaâddin Ali Paşa’dır. Ali Paşa akıncılarıyla birlikte Tuna’yı kuzeye doğru tam 330 defa geçmiştir. 1435’te dünyaya gelen Ali Paşa, iyi bir tahsil görmüştür. Macarca ve Romence dahil birkaç Avrupa dilini mükemmel şekilde bilmekte, Türkçe kadar rahat konuşmaktadır. Yirmi beş devletle harp!.. Fatih ve II. Bayezid devirlerinde yaptığı akınlarla devlete büyük hizmeti geçmiştir. Fatih devrinde 25 devletle birlikte tutuşulan harplerde Alaâddin Ali Paşa’nın akınları, düşmanları yıldırmış ve muharebe güçlerini büyük ölçüde kırmıştır. Fatih döneminde 1463’te başlayan savaşlar 16 sene aralıksız devam etmiş ve hepsi de Osmanlı devletinin zaferleriyle neticelenmiştir. İlk olarak Venedik 28 Temmuz 1463’te harp açmış, fakat Mihaloğlu Ali Bey ve diğer akıncı beylerinin idaresinde Venedik’e yapılan akınlar Venedik’in iktisadî durumunu perişan etmiştir... Venedik’ten sonra Macaristan’a akınlar yapılmıştır. Bu ülkeye 1461 ve 1466’da yapılan akınları Ali Bey idare etmiştir. Alaaddin Ali Paşa 1466’daki akında, Macaristan Kralı Matthias Corvinus’un kızını esir almıştır. Bu Prenses “Mehtâb” adını alarak Müslüman olmuş ve Ali Bey’le evlenmiştir. Macarların cezalandırılmasına memur edilen Ali Paşa Tuna’yı geçmiş Varadin’i almış, otuz iki bin esirle dönmüştür... Alaaddin Ali Paşa Fatih’in vefatından sonra II. Bayezıd devrinde de akınlarına devam etmiştir. Beş bahadır evlat... Ali Paşa 1507’de Hakkın rahmetine kavuşurken geride beş bahadır evlat bırakmıştır. Ali Paşa’nın evlatları; Gazi Hasan Bey, Gazi Ahmed Bey, Gazi Mehmed Bey, Gazi Hızır Bey ve Gazi Kara Mustafa Beyler Kanuni’nin saltanatının ilk yıllarında yaşamış ve hepsi de yaptıkları akınlarda şehit düşmüşlerdir. Başta Alaaddin Ali Paşa olmak üzere; din ve vatan uğruna canlarını feda eden şanlı akıncılarımızı rahmetle yâdediyoruz..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT