BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Evleneceklere kredi

Evleneceklere kredi

AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan, ihtiyacı olduğu tespit edilen evleneceklere kredi verilmesini öngören yasa teklifi hazırladı.ANKARA- AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan, ihtiyacı olduğu tespit edilen evleneceklere kredi verilmesini öngören yasa teklifi hazırladı. Aykan’ın, TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Evleneceklere Kredi Verilmesine Dair Kanun Teklifi’ne göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, bu kanuna istinaden çıkarılacak yönetmelikle belirtilen usul ve esaslar dahilinde ihtiyaçları tespit edilenlere evlenme kredisi verecek. Bu kanun uyarınca verilecek kredi için bütçede bir ödenek tertip edilecek; bu ödeneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne aktarmaya Maliye Bakanı yetkili olacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nden evlenme kredisi alanların borcu, kredi olarak verilen miktara, ödeme yapılmaya başlanacak tarihe kadar devlet memurlarına yapılan ortalama maaş zammı oranları uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilecek. Kredi alanlar borcunu, kredi aldığı tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere, 36 aylık eşit taksitler halinde ödeyecekler. Ancak, kredi alanın kusurunun ağırlıklı olması sebebiyle boşanma halinde, kredi alan, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içinde eşit taksitler halinde borcunu ödemek mecburiyetinde olacak. Teklifte, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada kalan borcun yarısı, tekrarında ise tamamı muacceliyet kesbedecek (ivedilik kazanacak). Bu tarihten itibaren borç, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek. Bu kanun uyarınca verilen krediler haczedilemeyecek. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik yönetmelik 6 ayda çıkarılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT