BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İş yeri sağlık birimi uygulaması

İş yeri sağlık birimi uygulaması

İş yeri hekimleri ve iş yeri sağlık birimleri uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81’inci maddesinde düzenlenmiştir.İş yeri hekimleri ve iş yeri sağlık birimleri uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81’inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü uyarınca devamlı olarak elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin sağlanması, ilk yardım acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş yerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iş yeri hekimi çalıştırmak ve bir iş yeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlü kılınmıştır. İşveren ve işçilerin sorumlulukları İşverenler, elli ve daha fazla işçi çalışan iş yerlerinde bir sağlık birimi kurmak zorundadırlar. İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam tesis edilmelidir. Koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin uygulanmasının izlenmesi amacı ile iş yeri hekimi çalıştırmak zorundadırlar. Ayrıca iş yeri hekiminin görevini yapabilmesi için gerekli yer, araç-gereç ve donanımın sağlanması gerekiyor. Ayrıca iş yeri hekimi hakkında çalışan işçilere bilgi vermek yükümlülüğü vardır. İş yerinde çalışan işçiler de iş yeri hekiminin belirlemiş olduğu güvenlik tedbirlerine uymak zorundadırlar. İş yeri hekiminin belirlediği eğitim programlarına katılmak ve iş birliği içinde bulunmak durumundadırlar. İş yeri sağlık birimi İş yerinde oluşturulacak sağlık biriminde en az bir hekim, bir iş yeri hemşiresi ve bir sağlık memuru bulunur. Sağlık birimi işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına yetecek düzeyde olacaktır. Sağlık biriminde en az bir muayene adası, bir müdahale odası, bir yardımcı sağlık personeli odası ile bekleme odası bulunacaktır. Devamlı çalışma yapılan iş yerlerinde sağlık birimleri çalışma süresince açık bulundurulacak ve en az bir iş yeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendirilecektir. Sağlık birimi, iş yerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunacaktır. Onaylanan plan iş yerinde ilan edilecektir. Sağlık birimi, çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım ve acil tedaviyi organize etmek, yürütmek ve diğer sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapmak zorundadır. Ortak sağlık birimi İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilecekler veya kurulmuş olanlara ortak olabileceklerdir. Tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanan ortak sağlık birimleri, aynı işkolunda faaliyet gösteren iş yerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren iş yerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir. Okuyucu suallerine cevaplar G. Yolcu- Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ölüm aylığı alabilmek için öncelikle en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması veya en az 5 yıldan beri sigortalı olup, her bir yıla ortalama 180 gün prim ödemesi gerekiyor. Verdiğiniz bilgilere göre eniştenizin askerlik borçlanması dahil toplam prim ödeme süresi 1610 gündür. Sigortalılık süresi ise 25 yılı geçmiş. Dolayısıyla ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan 1800 gün şartı dolmamaktadır. Hasan Kara- Verdiğiniz bilgilere göre, askerlik borçlanması yaparak 2 Mayıs 2008 tarihinden itibaren emekli olabilirsiniz. Ancak, Bağ-Kur ile olan sorunlarınızı gidermeniz gerekiyor. Bağ-Kur ile SSK hizmetlerinizin çakışmadığını varsayarak emeklilik tarihiniz hesaplanmıştır. Ahmet Yazıcı- İsteğe bağlı sigorta ile zorunlu sigortalılığın çakıştığı durumlarda isteğe bağlı sigorta iptal edilmektedir. Hizmet durumunuza baktığımızda 1994 ve 1998 yıllarında iki defa isteğe bağlı sigortanız zorunlu sigortalılığınız ile çakışmaktadır. Zorunlu sigortalılık sonrası isteğe bağlı sigortaya girmek için tekrar dilekçe vermeniz gerekiyordu. Ancak siz tekrar başvuru yapmadan isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye devam etmişsiniz. SSK uygulamasına göre, isteğe bağlı sigorta ile zorunlu sigortalılığın çakışması halinde, sigortalı isteğe bağlı sigortasını düzenli olarak ödemiş ise, zorunlu sigortayla çakıştığı durumlarda isteğe bağlı sigorta iptal edilecek. Ancak düzenli ödeme olduğu için diğer dönemlere ait hizmetler iptal edilmeyecektir. İsteğe bağlı ödemeleriniz düzenli ise herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aksi halde mahkeme yoluna gitmeniz gerekecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT