BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Mecburi’ dönüş!

‘Mecburi’ dönüş!

Sağlık Bakanlığı, Sözleşmeli Personel Kanunu ile Doğu ve Güneydoğu’daki doktor açığını, 9-10 milyar liraya kadar maaş ödenmesine rağmen kapatamayınca, çareyi mecburi hizmete geri dönmekte buldu.ANKARA - Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki personel açığını kapatmak için iki yıl önce başlatılan sözleşmeli personel uygulaması, sağlık sektöründe dikiş tutmayınca, kaldırılan mecburi hizmet, bu kez sadece doktorlar için geri getiriliyor. Türkiye’de 1981 yılından 24 Temmuz 2003’e kadar uygulanan mecburi hizmet, bu tarihte yürürlüğe giren ve temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdamına imkan veren yasayla kaldırıldı. Özendirilerek gönüllü çalıştırma esasına dayanan yasanın 2 yıllık uygulamasında, özellikle doktor istihdamında istenen sonuç elde edilemedi. 2 yıllık sürede ilan edilen toplam 1081 sözleşmeli uzman doktor pozisyonuna 200 uzman doktor yerleştirildi ancak, bunlardan 136’sı göreve başlatıldı. Aynı sürede ilan edilen 3 bin 524 sözleşmeli pratisyen doktor pozisyonuna 2 bin 191 kişi yerleştirilirken, bunlardan 1565’i göreve başladı. Talepler yetersiz kaldı 2 yıllık dönemde Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak hizmete alınan uzman hekim sayısı 386, pratisyen hekim sayısı ise 855 oldu. Mecburi hizmet yükümlülüğünün uygulandığı 2002 yılında 1425 uzman hekim, 2 bin 735 pratisyen hekim istihdamı sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda, getirilen teşvikler ve özellikle hekim ihtiyacının had safhada olduğu kalkınmada öncelikle yörelerde doktorlara döner sermaye payı ile 9-10 milyar liraya kadar maaş ödenmesine karşılık yeterli talep sağlanamadı. İstenilen seviyede sağlık hizmetinin sunulmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan uzman ve pratisyen doktor istihdamı için geçmişte uygulanan mecburi hizmet yerine, “özendirilmiş ve kolaylaştırılmış devlet hizmeti” yükümlülüğü getirilmesi gündeme geldi. Devlet hizmeti geliyor AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün verdiği ve TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edilen teklifle doktorlar için “devlet hizmeti” yükümlülüğü getiriliyor. Teklif, doktorlara daha yüksek ücret alabilme imkanı taşıyan sözleşmeli personel veya Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışabilme hakkı getiriyor. Buna göre, yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak doktor, uzman doktor ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, her eğitimleri için ayrı ayrı “devlet hizmeti” yapacak. * Devlet hizmeti süresi, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na göre kademelendirilerek, 200 ila 500 gün arasında değişiyor. Bu kademelendirmede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birinci gruptaki ilçe merkezlerinde 500 gün olan devlet hizmeti süresi, en son basamak olan altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 200 gün olacak. Açıktan atama * Eş durumu ve sağlık mazereti sebebiyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirlenecek. * Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecek. * Doktorların birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şart koşulacak. * Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler, devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmayacak. * Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacak. * Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç görülen köy ve beldelere açıktan ebe ve hemşire ataması yapabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT