BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aksoy’a Danıştay reddi!

Aksoy’a Danıştay reddi!

Danıştay, İktisat Bankası’nda oluşan 726 trilyon 122 milyar liralık borcun tahsili için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Erol Aksoy, eşi ve çocuklarına çıkarılan “ödemeye çağrı” ve “ödeme emirlerinin” iptal istemini reddetti.ANKARA - Danıştay, İktisat Bankası’nda oluşan 726 trilyon 122 milyar liralık borcun tahsili için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Erol Aksoy, eşi ve çocuklarına çıkarılan “ödemeye çağrı” ve “ödeme emirlerinin” iptal istemini reddetti. BDDK tarafından 2001’de TMSF’ye devredilen İktisat Bankası’nın hakim ortakları Aksoy, eşi ve çocukları, TMSF’nin daha sonraki işlemlerine karşı çok sayıda dava açtı. Danıştay 13. Dairesi, bu davaların büyük çoğunluğunu karara bağladı. Aksoy, İktisat Bankası kaynaklarını kendi lehine kullanarak, bankayı zarara uğrattığı ileri sürülen 726 trilyon 122 milyar liralık borcun tahsili amacıyla TMSF tarafından düzenlenen “ödemeye çağrı” ve “ödeme emirlerinin” iptalini istedi. Daire, TMSF’nin her iki kararının da iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Danıştay, ayrıca, Aksoy’un tablolarına ve araçlarına haciz işlemi uygulanmasına ilişkin TMSF kararlarının iptal taleplerini de reddetti. Kararda, kesinleşen amme alacaklarının cebren tahsilini sağlamak için haciz yoluna gidilebileceği ve haczedilen malların da usulüne göre satılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı kaydedildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT