BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Oluk yerine konuldu

Oluk yerine konuldu

Hazreti Ömer halife iken, bir cuma günü, temiz, güzel bir elbise giyip, namaza gidiyordu. Hazreti Abbâs’ın evi bu yol üzerinde idi. Hazreti Abbâs, bir güvencini boğazlayıp, dam üzerinde yıkayıp, kanlı suyunu, oluktan yola dökmüş idi.



Hazreti Ömer halife iken, bir cuma günü, temiz, güzel bir elbise giyip, namaza gidiyordu. Hazreti Abbâs’ın evi bu yol üzerinde idi. Hazreti Abbâs, bir güvencini boğazlayıp, dam üzerinde yıkayıp, kanlı suyunu, oluktan yola dökmüş idi. O sırada Hazreti Ömer, oluğun altından geçerken, o kanlı su üzerine dökülüp, elbiseleri kirlendi. Bu oluk, burada Müslümanlara zarar veriyor diye emretti, oluğu yerinden kopardılar. Geriye evine dönüp, diğer elbisesini giyip, namaza gitti. Cuma namazını kıldıktan sonra, Hazreti Abbâs’ın huzurlarına gelip, oluğu kopardığı için özür diledi. Hazreti Abbâs dedi ki: Ey halife, o oluğu, Resûlullah Efendimiz mubârek elleri ile oraya koymuş idi. Hazreti Ömer’in, yüzünde bir değişiklik olup, dedi ki: Ey Resûlullah’ın amcası. Ömer üzerine nezrolsun ki, sen omuzuma basıp, o oluğu eski hâli üzere yerine koyasın. O sâat yerinden kalkıp, o mahalle varıp, dediği gibi yaptılar. Câbir bin Abdullah hazretlerinden rivâyet olunmuştur. Hazreti Ömer-ibnül Hattâb, Resûlullah Efendimizden rivâyetle bana buyurdular ki: Resûl-i ekremden işittim. Eğer ömrüm kifâyet eder ise, elbette Yahudileri Arab Yarımadası’ndan çıkarırım. Hattâ Müslümanlardan başka kimseyi koymam. Bir rivâyette de, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: Eğer Allahü teâlânın izni ile fazla yaşar isem, elbette Yahudi milletini Arabistan yarımadasından çıkarırım. İbni Ömer’den rivâyet olunmuştur. Hazreti Ömer hutbede, buyurdu ki: Muhakkak, Resûlullah Hayber Yahudisi ile malları üzerine ahd etmişler idi ve de buyurmuşlardı ki; “Allahü teâlânın terk ettiği şey üzerine sizi terk ederiz.” Yahudilerin ihrâcını bize emretmemiştir. Hazreti Ali buyurdular ki: Ben Hayber Yahudilerinin çıkarılmasını istiyordum. Hazreti Ömer’in niyeti de böyle idi. Hazreti Ömer’in huzuruna Ebül Hakîk kabîlesinden birisi geldi. Dedi ki: Yâ Emîr-el mü’minîn. Sen bizi ihrâc edecek misin? Hâlbuki Fahr-i âlem bizi çıkarmamıştır. Bizi Hayber mahallindeki mallarımız üzerine âmil kılmıştır. Hazreti Ömer buyurdular ki: Resûlullah’ın buyurduklarını benim unuttuğumu mu zannediyorsunuz. Size, Hayber’den çıkarılınca hâliniz ne olur. Deveniz sizin ile menzil menzil yarış eder, buyurmuş idi. Yahudi dedi ki: Ebûl Kâsım böyle latîfe yapmıştı. Hazreti Ömer buyurdu ki: Ey Allahü teâlânın düşmanı, şimdi yalan söyledin. Yahudileri Hayber’den çıkardı. Onlara karşılık tayin olunan mal, deve, paralarının bedelini verdi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT