BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Vezirlik benim gibi kimselere kaldı!..”

“Vezirlik benim gibi kimselere kaldı!..”

Kanije müdafaası sürerken kış da bastırmıştı... Vaziyet daha da vahim bir hal almıştı. Bu durum karşısında Tiryaki Hasan Paşa diğer komutanlarıyla istişare ederek umumî bir taarruza karar verdi...17 Kasım 1601’de mehteran cenk havasını vurmaya başlamıştı. Kanije Kalesi’ndeki serdengeçtiler tekbir getiriyorlardı. İşte bu coşkunluk içerisinde Gazi Kara Ömer Ağa 800 yiğitle kaleden çıkmış ve yıldırım gibi düşman içerisine dalmıştı. Bu beklenmedik saldırı hareketi üzerine düşman paniğe kapılmıştı. Onlar Sadrazamın ordusunun geldiğini zannediyorlardı. Tiryaki Hasan Paşa ise kaledeki bütün topları son bir defa ateşletiyor ve güya Sadrazamı selamlıyordu! Düşman ordugâhı karışmıştı ve panik başlamıştı. Gazilerin “Allah Allah” sadaları yeri göğü inletiyordu... Düşman perişan olmuştu! İlk hamlede düşmanın bütün ağırlıkları, yiyecekleri, cephaneleri ele geçirilmişti. 18 bin ölü vererek darmadağınık vaziyette kaçışmaya başlamışlardı. Bunun üzerine üç bin Yeniçeri, düşmanı takibe başlamış ve 18 Kasım günü de 30 bin düşman imha edilmişti. Başkumandan Arşidük Ferdinand ve çok az askeri canını zor kurtarmıştı... Zafer duyulunca İstanbul’da bütün evlerde şenlikler yapılmaya başlanmıştı. Sultan III. Mehmed Han, Tiryaki Hasan Paşaya bizzat kendisinin yazdığı bir mektup göndererek tebrik etmiş, mükafat olarak; üç hil’at, murassa bir kılıç ve üç tane at göndermiş, ayrıca vezirlik rütbesi verilmişti. Bütün bunlar karşısında, son derece tevazu sahibi olan Hasan Paşa sevinememiş, bilakis üzüntüsünden gözyaşı dökmüştür. Sebebi sorulduğunda şöyle demiştir şanlı kumandan: -Kanije’de ettiğimiz küçük bir hizmete karşılık bize vezirlik vermişler ve “Hatt-ı Hümayun” göndermişler. Halbuki, Kanunî Sultan Süleyman, Makbul İbrahim Paşa’y ı tam bir yetkiyle kendi yerine vekil tayin ettiği zaman bile O’nun eline bu kadar iltifatlar ihtiva eden bir mektup vermemişti. Rahmetli Piyale Paşa, Yavuz Sultan Selim Han’ın damadı olduğu ve deniz muharebelerinde bütün Hristiyan hükümdarlarının donanmalarına galip geldiği ve Sakız Adası’nın fethi gibi nice muvaffakiyetler elde ettiği halde kendisine vezirlik çok görülmüştü. İslâm Halifesi’nin Hatt-ı Hümâyûnu, Kanije muhasarası gibi küçük bir hizmete mükafat olmaya başladı. Devletin vezirliği, benim gibi yaşlı kimselere kaldı. Buna üzülmeyeyim de neye üzüleyim!.. “Ben” değil “biz” diyenlerdendi Yüz bin kişilik düşman ordusunu perişan etmeyi gözünde büyütmeyip devletin en mühim makamına nefsini layık görmeyen ve otoriteye bağlı, devletin şahs-ı manevisini üstün tutmak için azami gayret gösteren bir şahsiyet... Tiryaki Hasan Paşa misalini görünce Osmanlı Devletinin altı asır yaşamasının sırrını anlıyor gibi oluyor insan!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT