BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genel Sağlık Sigortası geliyor

Genel Sağlık Sigortası geliyor

Emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60’a yükselten tasarıda, erkeklere emzirme yardımı, iyileşene kadar tedavi, sigortalı olmayanlara sağlık hizmeti getirilirken, prim oranları da düzenleniyorANKARA - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, bugün TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda görüşülecek. Tasarıda 18 yaşına kadar diş bakım ve tedavisinin ücretsiz yapılması, kadınların 41 yaşına kadar 3 kez tüp bebek tedavi masrafı alması, belli bir yaşın üzerindeki kişilere buzda kaymayan araçlara kadar bazı kıyafetler verilmesi gibi değişiklikler de yer alıyor. Babaya emzirme yardımı Tasarıya göre köy mahalle muhtarları, kendi hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak. Çıraklar, işletmelerde beceri gösteren öğrenciler ile mecburi staj yapanlar da kısa vadeli sigorta kollarına tabi olacak. Sigorta kapsamındakilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde şu yardımlar sağlanacak: * İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde; sigortalıya geçici iş görememezlik süresince günlük ödenek verilecek. Sürekli iş görememezlik geliri bağlanacak. Bu nedenlerle ölen hak sahiplerine gelir bağlanacak, cenaze yardımı ödenecek. Gelir alan eş ve çocuklara evlenme yardımı verilecek. * Hastalık, analık hallerinde geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilecek. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgari ücretin altıda biri tutarında emzirme yardımı yapılacak. * İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 kaybedenlere sürekli iş görememezlik geliri bağlanacak. 9 bin iş günü prim Tasarı ile, askere giden sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, iş kazası, meslek hastalığı sonucu geçici iş görememezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, grev ya da lokavt ile geçen süre sigorta kapsamı dışında tutulacak. * İlk kez sigortalı olanlarda, emeklilik için kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmuş olacak. En az 9 bin gün prim ödemiş olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak. Yaşlılık sigortasında yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan ödeme gibi yardımlar sağlanacak. ‘İsteğe bağlı’da durum İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak, 18 yaşını doldurmak ve dilekçe ile kuruma başvurmak gerekecek. İsteğe bağlı sigortalılar, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında belirleyecekleri kazanç üzerinden yüzde 20 oranında malullük; yaşlılık ve ölüm sigortalıları ise yüzde 12 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecekler. Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti, iyileşinceye kadar verilecek. Sağlık hizmeti almak isteyen isteğe bağlı sigortalıların prim borcu olmaması şartı aranacak. Tasarıyla primlere de yeni düzenleme getiriliyor. Kurumun prim ve diğer alacakları, yasal süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihte yüzde 5 artacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve başlayan ve Emekli Sandığı’na tabi bir göreve devam edip bu kanunun malulen emeklilik şartlarını taşımayanlardan 15 yıl hizmeti bulunanlara, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT