BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fitnecilerin kurbanı Kemankeş Mustafa Paşa

Fitnecilerin kurbanı Kemankeş Mustafa Paşa

Kemankeş Kara Mustafa, 1592’de Arnavutluk’ta dünyaya gelmiştir. Genç yaşında Yeniçeri Ocağına intisab ederek savaşlara katılmış, çalışkanlığı ve maharetiyle dikkatleri çekmiştir. Ok atmadaki ustalığından dolayı “Kemankeş” denilmiştir...Herkes tarafından sevilip takdir edilen Kemankeş Kara Mustafa IV. Murad Han’ın Leh Seferi dolayısıyla Edirne’ye gidiş gelişinde yanında bulunmuş, Padişah da; yakından tanıdığı Kemankeşi çok takdir etmiş ve Revan Seferinin hazırlıkları devam ederken, 23 Mart 1635’te Yeniçeri Ağası yapmıştır. Böylece mühim bir vazifeyle Sefere iştirak eden Kemankeş Mustafa Paşa, Revan’ın fethinde büyük rol oynamıştır. Aynı şekilde Bağdad’ın kuşatılması ve fethinde de büyük fedakarlıkları görülmüştür. Sultan IV. Murad, Sadrazam Tayyar Mehmed Paşa’nın Bağdad muhasarası esnasında şehid olması üzerine Kemankeş Mustafa Paşa’yı Sadrazam yapmıştır... Hizmete adanan bir ömür Kemankeş Mustafa Paşa, Sultan IV. Murad’ın vefatından sonra tahta geçen Sultan İbrahim zamanında da Sadrazam olarak vazifesine devam etmiştir. Memleketin ve milletin bütün meseleleriyle uğraşmaya hayatını adayan Mustafa Paşa, milletin maruz kaldığı musibetlerden büyük üzüntü duymakta ve bizzat uğraşarak yaraları sarmaya çalışmaktadır... Anadolu’daki zorbaların hadlerini bildiren, isyanları bastıran Kemankeş Mustafa Paşa daha sonra büyük bir gayretle devletin malî meselelerini ele almış ve ilk planda devletin dış borçlarını ödemeye uğraşmıştır. Alım ve satım fiyatlarını kontrol altında bulundurmuş, tüccar ve esnafa sağlam para verildiğinden, piyasada bolluk ve ucuzluk temin edilmiştir. Kötüler her zaman vardır!.. Kemankeş Mustafa Paşa’nın gayretleri kısa zamanda karşılığını vermiş ve devletin geliri masrafı karşılar duruma gelmiştir. Durup dinlenmeden çalışan Mustafa Paşa’nın gayretleri neticesinde memlekette bir huzur, refah ve bolluk devri yaşanmış, devlet idaresi düzene girmiş, devletin itibarı gittikçe artarak eski haşmetli dönemlere benzer bir devir açılmıştır. Fakat ne yazık ki, kendisini çekemeyen, kötü karakterli kişiler Kemankeş Mustafa Paşa aleyhinde entrikalar çevirmeye başlamışlar, neticede de emellerine ulaşmışlardır... Cellada teslim edildi! Bu değerli devlet adamı 22 Şubat 1644’te Cellat Kara Ali’ye teslim edilmiştir. O da Kemankeş Mustafa Paşa’yı Hocapaşa Çarşısında Sebilhane önünde boğmuştur. Şimdiki Çarşıkapı otobüs durağının olduğu yerde olması gereken türbesi maalesef meydan açılırkan yok edilmiştir! Türbesi yıkılsa da mezarı yok edilse de Kemankeş Mustafa Paşa ve emsali büyükler gönüllerde yaşamaya devam edeceklerdir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT