BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > EMEKLİLİK yaşı artıyor

EMEKLİLİK yaşı artıyor

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre ilk defa sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak. Emeklilik yaşı 2036’dan itibaren kademeli olarak 68’e çıkacak. Aileye emzirme ödeneği, SSK priminde faiz indirimi de kabul gördü.ANKARA -IMF’nin bir an önce çıkmasını beklediği düzenlemeler arasında yer alan ve AB için de büyük önem taşıyan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıyla ödenmeyen prim borçlarına uygulanan gecikme faizi yüzde 10’dan yüzde 5’e indiriliyor. Tasarıda köy ve mahalle muhtarları ile kendi hisabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak. Cezaevlerindeki tesislerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulara kısa vadeli sigorta uygulaması getirilirken, staj yapan öğrenciler de bu sigorta uygulamasından faydalanacak. Kısa vadeli sigorta uygulamasına tabi olan yabancı uyruklu öğretin elemanları da istemeleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak. İşte yeni imkanlar Emzirme yardımı: Tasarı, sigortalı kadın ile sigortalı olmayan karısından dolayı sigortalı erkeğe de her ay, asgari ücretin 3’te 1’i kadar emzirme ödeneği verilecek. * İş kazası yardımları: Sigorta kapsamında iş kazasına uğrayan, meslek hastalığı geçiren ve annelik halinde olanlara çeşitli yardımlar verilecek. İş kazası, meslek hastalığı hallerinde geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilecek. Daha sonra sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak. Ölenlerin hak sahiplerine gelir bağlanacak, cenaze yardımı ödenecek, gelir alan eş ve çocuklara evlenme yardımı yapılacak. Analık halinde geçiçi iş göremezlik ödeneği 6 ay süresince asgari ücretin 6’da 1’i verilecek. Meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri ödenecek. Gelir, kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanacak. * Malul sayılma: Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybettiği tespit edilen sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılacak. Ancak çalışma gücünü çalışmaya başlamadan önce kaybetmişse, bu haktan faydalanamayacak. Sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılacak arızası bulunanlara en az 15 yıl sigortalı bulunma ve en az 3960 gün prim ödenmiş olması şartıyla aylık bağlanacak. Çalışma gücündeki kayıp oranına göre sigortalılık ve prim ödeme gün sayısı değişecek. “Erken yaşlanma” tespit edilenler, gerekli şartları taşıdığında, yaşına bakmaksızın emekli aylığına hak kazanacak. * Prim ve yaş sınırı: Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecekler. Emeklilik yaşı 2036’dan sonra kademeli olarak artacak. 2048’de kadın ve erkek için 65, 2075 yılında 68 yaş olacak. Sigortalılar, yaş hadlerine 3 yıl eklenmek ve adlarına 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla emekli olabilecek. * Fiili hizmet zammı: Sigortalının görevinde fiilen çalışmak suretiyle geçen sürelerine, bu sürenin her 360 günü için fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Bu süre madende çalışanlar için 180 gün, radyasyonla çalışanlar, sağlıkçılar, gazeteciler, polisler, MİT görevlileri, subay, astsubay, jandarma, fabrika atölye gibi yerlerde kaynakçı işçiler ile infaz koruma memurları için 90 gün olacak. * İsteğe bağlı sigorta: Zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak, 18 yaşını doldurmak, dilekçe ile kuruma başvurmak gerekecek. Belirlenen kazanç üzerinden, yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ise yüzde 12 Genel Sağlık Sigortalı primi ödeyecek. * Muvazaalı boşanma: Ölüm geliri veya aylığı bağlanmak için eşinden boşananlara, eş ve çocuklara bağlanmış gelir ve aylıklar kesilecek, ödenenler geri alınacak. * Prim borcu olmayacak: Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son 1 yıl içinde 90 gün Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi gerekecek. İsteğe bağlı sigortalılarda ise prim borcu bulunmaması şartı aranacak. Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, diğer tedavi yöntemleri için yüzde 10 ile yüzde 20 katkı payı alınacak. Sevk zincirine uyulmazsa bu oranlar yüzde 50 artacak. Kronik hastalar ve raporlulardan bu pay alınmayacak. Genel Sağlık Sigortası Sigortalı sayılan kişiler, isteğe bağlı olanlar, yeşil kartlılar, vatansız ve sığınmacılar, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, kimsesiz, güçsüz oldukları için aylık alanlar, şeref aylığı alanlar, vatani tertip aylığı alanlar, SHÇEK Kanunu hükümlerine göre koruma altında olup hizmetlerden ücretsiz yararlananlar, harp malulü aylığı alanlar, oturma izni almış yabancılar, Türkiye’de 1 yıldan fazla kalanlar, işsizlik ödeneği alanlar, gelir ve aylık bağlanmış kişiler ve bunların dışındaki kişiler Genel Sağlık Sigortalısı sayılacak. Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetleri verilecek, diş ve protez hizmetleri gerçekleştirilecek ve sağlık hizmetleri iyileşinceye kadar sürecek. Refakatçilerin yol ve giderleri karşılanacak. Çocuğu olmayan 23 yaşından büyük kadınların 41 yaşına kadar 3 kez tüp bebek tedavi masrafları karşılanacak. Riskli bölgelerde, belli yaşın üzerindekilere kaymayan ayakkabı, araç gereç, kıyafet verilecek. Kanserin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz tarama yapılacak. Prim borcuna yüzde 5 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde 20’si olacak. Bunun yüzde 9’u sigortalı hissesi, yüzde 11’i de işveren hissesinden oluşacak. Buna, devlet yüzde 5 oranında katkı yapacak. Genel Sağlık Sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın yüzde 12.5’i olacak. Bunun yüzde 5’i sigortalı, yüzde 7.5’i ise işveren hissesi olarak uygulanacak. Yalnızca Genel Sağlık Sigortası’na tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalıların Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 12’si olacak. Kurumun prim ve diğer alacakları süresinde ödenmezse, ödenmeyen kısma yüzde 5 faiz uygulanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT