BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ömrünü ilme vakfeden adam: Kâtip Çelebi

Ömrünü ilme vakfeden adam: Kâtip Çelebi

Üç kıtaya hükmetmiş şanlı bir devlet; bünyesinde bir yandan cihangir bir nesil yetiştirirken bir yandan da ömrünü ilme adayacak şuurda âlimler çıkarmıştır. Bu özelliğiyledir ki “Devlet kılıçla kalem üzerinde durmaktadır” darb-ı meseline güzel bir misal olmuştur...Ömrünü ilme vakfederek, gelecek nesillere çok değerli eserler bırakan, vatan sathını ilim nuruyla aydınlatan talebeler yetiştiren âlimlerimizden birisi de Kâtip Çelebi’dir. Asıl adı Mustafa olan, ulemânın andığı isimle Kâtip Çelebi (veya Hacı Halife) Şubat 1609’da İstanbul’da doğmuştur. Babası Abdullah Efendi Enderun’a dahildi. Kâmil bir mümin olan Abdullah Efendi oğlunun da İslâmı mükemmel bir şekilde öğrenip vatanına, milletine hizmet etmesini istiyordu. Kâtip Çelebi beş yaşına geldiği zaman babası Kırımlı İmam İsa Halife’yi oğluna hoca tutmuştur... Ondaki ilim aşkı... Kâtip Çelebi, İsa Halife nezaretinde Kur’an-ı kerimi, Arapça ve diğer temel dinî ilimleri okudu. Henüz yedi yaşlarındayken Kur’an-ı kerimin yarısını ezberlemişti. 14 yaşına geldiğinde Arapça ve Farsçayı mükemmel bilmekteydi. Ayrıca hat san’atında da hayli maharet kazanmıştı. Oğlundaki ilim aşkını farkeden babası kendi aylığından 14 dirhem harçlık bağlayarak Katip Çelebi’yi yanına almıştı. Bu suretle Kâtip Çelebi Divan Kalemlerinden Anadolu Muhasebesi Kalemine talebe olmuştu (1623)... Bu vazifede iken hesap kaidelerini ve siyakat (sözdeki uygunluk) yazısını da mükemmel surette öğrenmişti. Babasının yanında devlet hizmetine başlayan Kâtip Çelebi yirmi seneden fazla bu hizmetini devam ettirmiştir. Orduda “Mukabele Defteri” tutan Kâtip Çelebi bu vesileyle birçok sefere iştirak etmiştir. 1623’te babasıyla birlikte Tercan Seferine gitmiş, ordunun Abaza isyanını bastırma hareketini yakından takip etmiş, 1626 yılında da Bağdat Seferine iştirak etmiştir... Gazalara iştirak etti... Kâtip Çelebinin orduyla birlikte çıktığı diğer seferlerden başlıcaları şunlardır: 1629/30’da Hüsrev Paşa ile Bağdad Seferine, 1633’te Veziriazam Tabanıyassı Mehmed Paşa ile Bağdad Seferine, Sultan IV. Murad ile birlikte Revan Seferine iştirak etmiştir... On sene orduda hizmet görüp gazalara iştirak eden Kâtip Çelebi hacca da gittikten sonra İstanbul’a dönerek kendisini ilme vermiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT