BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB için alternatif

AB için alternatif

Bazı karamsarlar veya AB karşıtları, Avrupa Birliği'nde çözülme başladı, dağılma devrine girdi diyorlar. Bu görüşe katılmıyoruz. Katılmak bir yana, örgütün daha doruğa ulaşmadığı kanaatindeyiz.Bazı karamsarlar veya AB karşıtları, Avrupa Birliği'nde çözülme başladı, dağılma devrine girdi diyorlar. Bu görüşe katılmıyoruz. Katılmak bir yana, örgütün daha doruğa ulaşmadığı kanaatindeyiz. Ne zaman doruğa ulaşır? Türkiye tam üye olduğu zaman. Güçlü ve gerçek bir devlet olan Türkiye ile AB, Avrasya'ya uzanır. Avrupa kıt'asının güvenliğini pekiştirir, tamamlar, kuvvetlendirir. Birliği, Hristiyan kulübü olmak şaibesinden, tehlikesinden, taassubundan kurtarır. Avrupa'nın dar karihalı devlet adamları Türkiye gerçeğini gölgeleyemez (dünkü yazımda eski Fransa Cumhurbaşkanı için dar karihalı demiştim, dizgide ilk kelime atlanarak karihalı şeklinde çıkmış.) Hakikatler kendini belli eder. Türkiye gerçeği balçıkla sıvanamayacak derecede güneş gibi parlar. Ama bu çeşit birlik ve ittifaklar oynaktır. Yeni üyeler gelir. İstifalar da muhtemeldir ve dağılma, gerileme, çökme alâmeti olmayabilir. Meselâ İngiltere gibi fevkalâde güçlü bir üye çekilirse AB dağılır mı? Hayır! İsviçre, İzlanda, girişine ramak kalan Norveç, derhal ve hemen birliğe girebilirler, fakat dışarıda kalmayı tercih ettiler. Ama AB, Türkiye'nin kabûl edemeyeceği şartlar ileri sürerse, Türkiye merci beaucoup (Fr. çok teşekkür!) deyip çekilebilir. Zira bizde olduğu gibi Avrupa'da da dar kafalı ve mutaassıp, şahsî menfaat ve ideolojilerine bağımlı kişiler vardır, çok iyi sonuçlara aday bir oyunu bozabilirler. Bu takdirde Türkiye için alternatif nedir? Türkçe ifade edeyim: NAFTA üyeliğidir. ABD-Kanada-Meksika ekonomik birliği için Washington'a başvururuz. Ve Birleşik Amerika'yı Asya'ya bağlarız. Brüksel'de sabotaja uğrayan bir Türkiye için başka alternatif yoktur. Daha doğrusu vardır ama, bizi Asya-Afrika'nın karanlık dehlizlerine sürükler. Muâsır medeniyet seviyesi millî hedefimiz -mazide olduğu gibi- asırlarca gecikir. Türkiye, Avrupa devleti kimliğinden kopar. AB'de kriz olduğu doğrudur. Bu krizi şüphesiz onaracaktır. Ancak kriz, Avrupa'da ABD taraftarlığının ve nüfuzunun dozunu şimdiden artırmıştır. İster misiniz bazı devletler AB'den ayrılıp NAFTA üyeliği için Washington'a dilekçe versinler? Zira AB'ye kesin alternatif, gücüne güç katan Amerika'dır. Bu gerçek, Türkiye'nin yücelmesi pek de umurlarında olmayıp saklı ideolojilerini gerçekleştirmek fırsatı arayanları caydıramazsa da, daha derin düşünmeye sevk edebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT