BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zor devrin Sadrazamı Köprülü Mehmed Paşa

Zor devrin Sadrazamı Köprülü Mehmed Paşa

Köprülü Mehmed Paşa, zor bir devrede Sadrazam olmuş, karmaşaya son vererek, devlete yeniden eski itibarını kazandırmış büyük bir devlet adamıdır. Haksızlıklara maruz kalmasına rağmen yılmadan hizmetten hizmete koşmuştur...Mehmed Paşa, 1578’de Amasya’nın Vezirköprü kasabasında doğmuştur. Babası Vezirköprü eşrâfındandı. Gençliğinde İstanbul’a getirilerek saraya alındı. Has odalı Hüsrev Ağa’ya bağlanarak, “büyük odalı” zümresine dahil oldu. Sonra hazine-i âmirede vazife aldı. Kara Mustafa Paşa’nın zamanında Mirahorluk payesi aldı. Daha sonra Mirmiranlıkla Şam’a vali tayin edildi. 1650’de Kubbe veziri oldu. Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa’nın garazına uğradı ve bu yüzden rütbesi alınarak Köstendil’e sürüldü. İpşir Paşa’nın himayesi ile Trablus’a vali tayin edildi. Eskişehir’de karşılaştığı Boynuyaralı Mehmed Paşa ile birlikte İstanbul’a döndü. Anarşi kol gezmekteydi! Bu esnada bütün memlekette anarşi kol gezmekteydi. Zorbalık ve haksızlık almış yürümüştü. Devlet düzeni bozulmuştu. Orduda disiplin kalmamış, askerler ahaliyi rahatsız etmeye başlamışlardı. Henüz çocuk olan IV. Mehmed’in duruma hâkim olması mümkün değildi. Annesi Turhan Valide Sultan “saltanat naibeliği” yapıyordu... Mütevazı fıtratıyla tanınan, mevki ve makamda gözü bulunmayan Mehmed Paşa, devletin içerisinde olduğu durumdan ıstırap duyuyor ve yakın arkadaşlarına devletin kurtarılması için ne yapılması lazım geldiğini anlatıyordu. Turhan Valide Sultan’ın müşavirlerinden olan Mimar Kasım Ağa, Köprülünün fikirlerini Valide Sultana anlatmış ve Köprülü’yü tavsiye etmişti. Valide Sultan da onu 15 Eylül 1656’da Sadrazamlığa getirdi... Mehmed Paşa idareyi ele alır almaz derhal anarşiyi bastırma yoluna gitmiş ve zorbaları birer birer yakalatarak cezalarını verdirmişti. İstanbul’daki karışıklıklarda, Yeniçeri kıyafetine soktuğu Hristiyanlar vasıtası ile Müslüman ahaliyi zarara uğratan Rum Patriğini idam ettirdi. Huzuru temin etti... Devlet bünyesinde asayişi muhafaza edip, huzur ve intizamı ikame ettikten sonra orduyu toplayarak sefere çıktı. Çanakkale Boğazını kapatmış olan Venediklileri Boğazdan attı. Eflak, Boğdan ve Erdel meselelerini ele aldı. Bu havalideki isyanları bastırdı. Anadolu’daki Abaza Hasan Paşa isyanını da başarıyla bastırdı ve huzuru temin etti. 1661’de Edirne’de vefat eden Köprülü Mehmed Paşa, İstanbul’a getirilerek Divanyolu’ndaki türbesine defnedildi. Kendisinden sonra oğulları, Fazıl Ahmed Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa Sadrazam olarak devlete hizmet etmişler ve büyük muvaffakiyetler göstermişlerdir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93362
  % 0.73
 • 6.5274
  % -6.74
 • 7.4295
  % -6.83
 • 8.1596
  % -6.97
 • 251.235
  % -4.72
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT