BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Felçli hat üstadı Yesâri Efendi

Felçli hat üstadı Yesâri Efendi

Hattat Mehmed Es’ad Yesâri Efendi’nin hayatı ve eserleri pek dikkat çekicidir. O, azmin ve iradenin muvaffakiyetin temel şartı olduğunu göstermiş bir sanatkârdır. Sağ tarafı felçli olduğundan kendisine “Yesârî” denilmiştir...Sanatlar arasında mümtaz bir yere sahip olan “Hat” sanatı Osmanlı hattatlarının elinde kemâlin zirvesine çıkmıştır. Osmanlı Devleti bünyesinde yetişen sayısız hattatlar görenleri hayran bırakan nefis eserler bırakmışlardır. Bu hattatlar arasında öne çıkmış, bu sanatın zirvesine ulaşmış yıldız şahsiyetler kendilerinden sonra gelen hattatlara rehber olmuşlardır. Hattat Mehmed Es’ad Yesâri Efendi de bunlardan birisidir... Ta’lîk yazıda da... Osmanlı sanatkârları belli başlı hat nevileri olan; Kûfî, Muhakkak, Reyhanı, Nesih, Celî, Sülüs, Tevkî, Raik’a, Divanî, Siyâkat, Gubâr, Tuğra, Menşur, Zülfü Arûs, Hilâli, Muinî, Şikeste, Müselselde en mükemmel şekli bulmuş ve icra etmişlerdir. Yalnız Es’ad Yesârî Efendiye gelinceye kadar ta’lîk yazıda İran hat sanatkârları önde bulunmaktaydı. Yesârî Efendi, ta’lik yazıya da en mükemmel şekli kazandırmış ve hat sanatının bu nevinde de en mükemmel eserleri Osmanlı sanatkârlarının verebileceğini isbatlamıştır... Yesârî Efendi dünyaya geldiğinde vücudunun sağ tarafı felçli ve sol tarafı titrekti. Fakat O, bu durumun çalışmaya, meslek edinmeye ve meslekte uzman olmaya mâni teşkil etmeyeceğini gösterircesine çalıştı. Küçük yaşta hattatlığa merak sarmıştı. Sağ elini kullanamadığından sol eliyle yazıyordu. Bu yüzden kendisine “Yesârî” denildi. Şeyhülislâm Veliyüddin Efendi, Mehmed Es’ad Efendinin vücutça hastalıklı olmasına rağmen hat sanatında kemâle erişi ve bu derece maharetine nisbeten gösterdiği tevazu karşısında; “Cenab-ı Hak, bu zatı bizim enf-i istihbarımızı (kibirlenen burnumuzu, kibirliliğimizi) kırmak için göndermiştir” demekten kendini alamamıştır. Evi âdeta bir mektepti Yesari Efendi, Enderun’ı Hümâyun’a hat muallimi olarak tayin edilmiştir. Sultan 3. Selim’in de takdirini kazanmıştır. Mehmed Es’ad Efendi tevazuu yanında sanatını öğretmekte de gayet cömertti. Sanatının zekatını, sadakasını, hatta bu sahadaki bütün varlığını cömertçe taliplilere dağıtıyordu. Evi âdeta bir mektep haline gelmişti... Bu büyük hat üstadı, 19 Aralık 1798’de İstanbul’da vefat ettiğinde geride pek çok levhalar, kitabeler bırakmıştı. Ruhu şâd olsun.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT