BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İktidarın şartları

İktidarın şartları

İktidarın dikkatini başka taraflara çekip, o taraflardan hakkından gelmek isteyen muarızları vardır. AK Parti’nin hassas bulunduğu konularda başını derde sokmak teşebbüsleri her zaman için canlı kalacaktır.İktidarın dikkatini başka taraflara çekip, o taraflardan hakkından gelmek isteyen muarızları vardır. AK Parti’nin hassas bulunduğu konularda başını derde sokmak teşebbüsleri her zaman için canlı kalacaktır. AK Parti’nin şu bakımdan alternatifi yoktur. Bugün seçime gidilse gene kazanacaktır. O halde, kapital hatalar yapmaması şartıyla, seçimlere kadar, meşru muhalefetin ötesinde AK Parti’nin kuyusunu kazmak projeleri, Türkiye’ye zarar verir. Maksatları belirsiz, şüpheli, meşkûk, muallakta, mübhem gruplara kazanç sağlar. Bu kazanç, ülkenin yüksek menfaatleri ile ters orantılıdır. AB ile takarrür eden 3 Ekim’de müzakerelere başlanamadığı takdirde, iktidarın zarar göreceği açıktır. Ülkemizdeki AB muârızları bayram ederler. AB karşıtı olmaksızın sadece iktidarı AB üzerinden vurmak peşindekiler pek çok sevinirler. AK Parti’nin bünyesi, Brüksel’den zuhur edecek bir tersliğin fazlasıyla etkisinde kalmaya müsaittir. Zira partide pek çok milletvekili, AB sistemini pek de beğenmemekte, benimsememekte, sevmemektedir. Ancak millî hedefimiz ve kendi partilerinin politikası bakımından sessiz kalıyorlar. Diğer taraftan Amerika ile sürekli ihtilâf, iktidarı tehdid eder. AK Parti karşıtları iktidarı Amerika üzerinden vurmakla keyiflenirler. Kaldı ki ABD politikası, yabancı ülkelerde kendi siyasetine uyumsuz iktidarlara karşı komplolar düzenleyip yürürlüğe koymak bakımından garip bir şöhrete sahiptir. Washington ile bozuşup da rahatı kaçmayan, zora düşmeyen hiç bir ülke yoktur. Birleşik Amerika ile arası bozuk bir Türkiye, zaten kendi krizleri ile uğraşan Avrupa devletleri nezdinde, ağırlığını, hattâ saygınlığını yitirir. Avrupa’da, kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan krizin sebebini Türkiye olarak göstermek isteyen dangalaklar eksik değildir. Washington ile iyi geçinen, Ekim ayında Brüksel’de müzakereye başlayan, reformlara devam eden bir iktidar ve bu iktidarın başı, hassas bulundukları konularda tuzağa düşürülmedikçe, rahat şekilde icraatını yürütür ve selâmetle seçimlere ulaşır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT