BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika’ya kafa tutmak

Amerika’ya kafa tutmak

Çok geçmedi ama, insan hafızası unutkanlıkla illetlidir, çabuk unutuyoruz: Bir zamanlar Sovyet Rusya’ya güvenerek Amerika’ya kafa tutan devletler vardı.Çok geçmedi ama, insan hafızası unutkanlıkla illetlidir, çabuk unutuyoruz: Bir zamanlar Sovyet Rusya’ya güvenerek Amerika’ya kafa tutan devletler vardı. Her kıt’ada vardı ama Osmanlı sonrası dengesi alt üst olup bir türlü düzelemeyen Orta Doğu’da daha çoktu: Humeynî İran’ı, Saddam Irak’ı, Esad Suriyesi, Kaddafi Libyası bilhassa Nâsır Mısır’ı, tâ Sudan’a, Yemen’e kadar, hep bu oyunun içine girdiler. Birleşik Amerika’ya ve İngiltere’ye hakaretler yağdırıp diktatörlüklerini perçinlediler. Üzerlerine gelinirse Sovyetler’in koruyacağını, Amerika’nın nükleer savaş korkusu ile kendilerine bir şey yapamayacağını düşünüyorlardı. Dış politikaları bu dehşet dengesi üzerine kurulmuştu. Hepsi Türkiye’ye tepeden bakıyor, kuyumuzu kazıyor, NATO üyesi ve Amerika müttefiki olmamız dolayısıyla bizi kıskanıyor, dîn-i mübîn-i İslâm’dan sapıtmış bulunduğumuzu alenen söylüyorlardı! Laiklikten nefret ediyor, Araplar Eş’arî anlayışında, İran ise Şîî anlayışında, Mâtürîdî ve tasavvufa dayalı Osmanlı Müslüman zihniyetimize aykırı sistemlerini Türkiye’ye yaymaya çalışıyorlardı. Orta Doğu, geleneksel yönetimlerini ihtilâl, zorbalık, kan, ateş ve zulümle devirip halklarının iradesi üzerine -oğullarını da vârisleri yaparak- kayd-ı hayât ile bağdaş kurmuş diktatörlerle dolup taşıyordu. Gerçekte Amerika ile Rusya, Arz gezegenini yüzlerce defa canlılardan ayrıştıracak nükleer ve biyolojik silâhlarını bugün de işe yarar seviyede azaltmadılar. Ama Sovyetler heyulası dağıldı. Rusya’nın başına Gorbaçov ve Putin gibi büyük devlet adamları geldi. Bu hengâmede Birleşik Amerika, tek cihan devleti hâlinde kaldı. Artık Rusya, komünizmi yarım ve çeyrek benimseyerek peşlerine takılan, aldıkları silâhların parasını ödemeyen diktatörlerden yaka silkmeye başlamıştı. 15 yıl önce, Amerika’yı Moskova ile korkutarak saltanat süren diktatörlerin hayat kaynakları kesildi. Ama birçoğu bunun hâlâ farkında değillerdir. Birleşik Amerika, diktatörlerin haylisini temizleyecektir. Ama bu defa karşısına nükleer silâhlara erişmek hevesinde çok örgütlü terör güçleri çıktı. Şimdi asıl onlarla uğraşıyor. Hayli uğraşacağa da benziyor. Washington, terörle savaş gibi meşru bir gerekçe öne sürerek petrol ve gaz için, seçtiği ülkelere silâhlı müdahaleler yapıyor. Buna behemehal devam edecektir. Bu da pek çok ülkeye endişe veriyor. Avrupa devletlerinin haylisinin Amerika’yı -hem de silâhla- desteklemesi, Paris-Berlin mihverinde ciddi kaygılar oluşturuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT