BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Selim Han’ın dehası ve Çaldıran Zaferi...

Selim Han’ın dehası ve Çaldıran Zaferi...

İkinci Bayezid’in oğulları arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Şah İsmail, Anadolu’da fitne faaliyetini artırmıştı. Selim Han’ın cülusuna da heyet göndermedi. Yavuz, öteden beri tehlike olarak gördüğü Şah İsmail’e karşı savaşa karar verdi...İşte beklenen o gün gelmişti... Yavuz Sultan Selim Han’ın ordusu ile Şah İsmail’in ordusu Çaldıran’da karşı karşıya idi... Osmanlı ordusunun sağ kolunda Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa ile Zeynel Paşa’nın emrindeki Anadolu ve Karaman kuvvetleri, sol kolunda ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa emrindeki Rumeli askeri vardı. Yavuz Sultan Selim Han’ın yanında sipahi, silahtar, ulûfeci, gurebâ bölükleri ile devlet ileri gelenleri bulunuyordu. Onların önünde Ayas Paşa emrinde, sayıları 12.000’i bulan tüfekçi yeniçeriler, araba ve develerden meydana gelen bir sipere yerleşmişlerdi... Osmanlı yeniliyor muydu?!. Her iki kanadın sonunda, biri 10.000, diğeri 8000 kişiden ibaret Anadolu ve Rumeli Azepleri, birbirine zincir ile bağlanmış 500 topun önüne dizilmişlerdi. Öncü kuvvetlerin çoğunluğunu teşkil eden Dulkadirli Türkmenleri Şahsuvaroğlu Ali Bey’in, artçı kuvvetler ise Sadi Paşa’nın emrindeydi... 80.000 kişilik Safevî süvari kuvvetine, Şah İsmail kumanda ediyordu. Savaş planını, Osmanlı savaş taktiğini iyi bilen Mehmed Han Ustaclu hazırlamıştı. Şah İsmail, sağ kanadın kumandasını üzerine almıştı. Sol kanadın idaresini verdiği Mehmed Han Ustaclu ile girişecekleri bir çevirme hareketinde, Azepleri yarmak suretiyle Yeniçerileri arkadan vurmak niyetinde idi. İran ordusunun bir kolu, Mihaloğlu’na hücum etti, fakat yenildi; bunun üzerine 40.000 seçkin süvari ile Rumeli kuvvetleri üzerine hücum eden Şah İsmail, başlangıçta başarılı oldu. Başta Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa olmak üzere birçok Osmanlı beyini şehit etti. Sol kanada kumanda eden Mehmed Han Ustaclu, Anadolu askerinin karşı koyması ve Sinan Paşa’nın aldığı tedbirler dolayısıyla başarı kazanamadı. Çünkü Sinan Paşa, askerin saflarını muhafaza ederek, muntazam bir şekilde toplara doğru geri çekilmelerini sağladı; Mehmed Han Ustaclu ile kardeşi Karahan’ı toplarla karşı karşıya bıraktı. Topların birdenbire açtıkları ateş üzerine Safevî ordusu dağıldı. Büyük kayıp verdiler ve savaş Osmanlılar lehine gelişmeye başladı... Esir düşmekten kurtuldu! Şah İsmail, yakın adamlarının fedakârlığı sayesinde esir düşmekten kurtuldu; akşama doğru Tebriz’e kaçtı ve burada da emniyet görmediğinden, Dergüzin’e çekildi (23 Ağustos 1514). Onun kaçması ile ağır zırhlı askerler karşı koymaktan vazgeçtiler; bir kısmı esir oldu, geri kalanı öldürüldü. Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran’da şehit düşenler için bir kabristan yaptırdı... Tamamen Yavuz Sultan Selim Hanın, deha mahsulü olan Çaldıran Zaferi; Anadolu’nun siyasî ve içtimâî tarihi bakımından çok mühim sonuçlar doğurmuştur...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT