BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gürültü yapan yandı

Gürültü yapan yandı

Mecburi haller dışında korna çalmak; rahatsızlık verecek derecede radyo, televizyon ve müzik aleti çalmak; tiyatro, sinema, konser salonu, hastane, okul yakınlarında bağırmak yasaklandıANKARA - Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. “Kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini” hedefleyen yönetmeliğe göre, susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan motorlu kara taşıtı çalıştırılamayacak. Yönetmelik, gürültüye karşı şu tedbirleri getiriyor: * Bakım onarım veya değiştirme dışında bir motorlu araç veya motosikletin üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çıkarılmayacak, çalışamaz hale getirilmeyecek. Vapurda da yasak * Motorlu araçlardaki korna veya ses çıkaran başka cihazlar zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına sebep olacak şekilde çalınamayacak. * Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aleti, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olan kara ve deniz toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalınamayacak. * Tiyatro, sinema, konser salonları, hastaneler, okullar, spor salonları, sit alanları gibi gürültüye duyarlı yapıların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşmak, bağırmak, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklam, duyuru, tanıtım ve satış yapılamayacak. Bu saatlere dikkat! * Oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlı alanlarda deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu araçta deneme çalışmaları yapmak yasak olacak. * Model deniz motorları, model uçaklar, oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlı ve kamuya açık alanlarda 20.00-06.00 saatleri arasında çalıştırılamayacak. * Konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçlar 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılamayacak. * Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasak olacak. * Yangın, hava saldırısı, soygun gibi olağanüstü durumlar ve mecburi denemeler dışında, yangın, soygun veya sivil savunma alarmı, siren, düdük veya benzeri olağanüstü durum sinyal aletleri kasten çalıştırılamayacak. Açık hava aktiviteleri * Tiyatro, sinema, konser salonları, hastaneler, okullar, spor salonları ve SİT alanları gibi gürültüye duyarlı yapıların yakınında, bitişiğinde alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktiviteleri (konser, gösteri, miting, tören festival, düğün ve benzeri) gerçekleştirilemeyecek. * Poligonlar ve benzeri yerler, konut alanında kurulamayacak. Şikayetleriniz belediyeye * Gürültüyle ilgili problemler yaşandığında, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amirine şikayette bulunulacak. * Yetkililer, gerekli ölçüm ve belirlemeleri yapacaklar. * Sınır değerlerin aşılması halinde gerekli tedbirlerin alınması istenecek ve alınacak tedbirin özelliğine bağlı olarak en az bir ay süre verilecek. * Yetkililer, gerekli tedbirlerin alındığının bildirilmesinden sonra mahallinde tekrar bir değerlendirme yaparak, şikayeti sonuçlandıracak. * Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen cezai hükümler ile idari yaptırımlar uygulanacak. İşletmeciler ölçüm sistemi kuracak * Gürültünün önlenmesine ve giderilmesine yönelik faaliyetler, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan mevzuat kapsamında teşvik tedbirlerinden faydalandırılacak. * Halen kurulu bulunan veya kurulma aşamasındaki Gürültü Kontrol İzin Belgesi’ne tabi işletmeci kuruluşlar, 3 yıl içinde Gürültü Kontrol İzin Belgesi’ni alacak. * İşletmeci kuruluşlar, yönetmelikte öngörülen gürültü ölçüm / kontrol / izleme sistemini 2 yıl içerisinde kuracak. * Karayolları, demiryolları ve havaalanları için, 2022 yılına kadar gürültü haritaları hazırlanacak ve sınır değerlerin aşıldığı yerler için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eylem planları yapılarak, uygulamaya konulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT