BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özürlüler emlak vergisi vermeyecek

Özürlüler emlak vergisi vermeyecek

Özürlülüğün önlenmesi ve özürlülerin meselelerini çözmeye yönelik düzenlemeler getiren yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.ANKARA - Özürlülüğün önlenmesi ve özürlülerin meselelerini çözmeye yönelik düzenlemeler getiren yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Özürlülerin topluma katılımlarına yönelik tedbirler içeren yasa, Özürlüler Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapıyor. Özürlülerin yanı sıra ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsayan yasaya göre devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, özürlülerin ve özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirecek. Özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamayacak; ayrımcılıkla mücadele, özürlülere yönelik politikaların temel esası olacak. Özürlülere yönelik bakım hizmetlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nden ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilecek. İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından ‘’Türk işaret dili sistemi’’ oluşturulacak. Türkiye sınırları içinde 200 metrekareye kadar tek konutu olan özürlü, emlak vergisi ödemeyecek. 65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile ispatlayanlara, muhtaç aylığının 3 katı; 18 yaşını doldurduğu halde kanunen bakacak kimsesi bulunmayan ve toplam geliri muhtaç aylığının altında olan özürlülere 2 katı aylık bağlanacak. Kamu binaları, yollar ve diğer güzergahlar ile toplu taşım araçları 7 yıl içinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT