BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mohaç Savaşı ve Budin’in anahtarları

Mohaç Savaşı ve Budin’in anahtarları

Türkler, Rumeli’ye geçtikten sonra Macarlar hep karşısına çıktılar; fakat her seferinde yenildiler. Özellikle, Belgrad’ın ele geçirilmesi Macarlara büyük bir darbe oldu. Fakat Belgrad’ın alınmasından sonra da Macarlar ile Türkler arasında savaşlar durmadı...Sınır beylerinden Yahyapaşaoğlu Bâli Bey, Kanuni’ye Drava ve Sava Irmakları arasındaki Macar topraklarının alınmasını teklif ediyordu... Ancak, Kanunî’nin Macar Seferine karar vermesinin asıl sebebi bu değildi... Gerçek sebep, Almanya İmparatoru V. Karl ile Fransa Kralı l. François arasındaki rekabet idi... François’nın Pavia’da yenilerek V. Karl’a esir düşmesi üzerine, François’nın annesi Louise de Savoie, Chancelier Dupart’ın etkisiyle, İstanbul’a elçi göndererek Kanunî’den, oğlunun kurtarılması için yardım istedi. Kanunî, Karl’ın gücünü kırmak için bu yardım teklifini olumlu karşıladı; Türklere karşı Eflak ve Boğdan Beylikleri ile anlaşan Macarlara savaş açmağa karar verdi... Üç yüz top yüz bin asker! 1526 kışında Rumeli kumandanlarına, Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa’ya, Bosna Beylerbeyine ve Kırım Hanı’na, savaşa hazır olmaları bildirildi. Kanunî, 300 top ve 100.000 kişilik bir orduyla yola çıktı (23 Nisan 1526). Rumeli beylerinin kuvvetleri de bu orduya katıldı. Yolda, seferin hedefinin Budin olduğu orduya bildirildi... Macar ordusu, Türk ordusunu karşılamak üzere, Mohaç Ovasına ordugâh kurdu. Başlarında, Macar Kralı ll. Lajos ve Başkumandan Nodor Bathory vardı. Mohaç Ovasının bir yanı bataklık (Karasu Bataklığı), öteki yanı tepelikti. Osmanlı ordusu, Bâli Bey’in teklifi üzerine, arka arkaya üç saf hâlinde düzene girdi. Savaş planı gereğince, Macar saldırısı beklenecek, saldırılar Türk ordusunun merkezine yönelince, Türk kuvvetleri yanlara doğru açılarak, Macar süvarisini topların karşısında bırakacaktı... Bataklığa saplandılar!.. Evet, savaş, Macarların saldırısıyla başlamıştı. Rumeli askeri, plan gereğince, bir süre çarpıştıktan sonra geri çekilerek Macar zırhlı süvarilerini topların karşısına getirdi. Bâli Bey kumandasındaki akıncılar da düşmanın çekilme yollarını keserek, onları çember içine aldılar. Anadolu kuvvetleri üzerine saldıran Lajos’un kumandasındaki ikinci saf da aynı tuzağa düşürüldü. Bütün Macar ordusu topların önüne çekildikten sonra, 300 top birden ateşlendi!.. Macar ordusu dağıldı. ll. Lajos ve yanındakiler, kaçan askerlerle birlikte Karasu Bataklığında boğuldu. Savaş alanında altı gün dinlenen Türk ordusu, Macar Krallığının başkenti Budin üzerine yürüdü. Başta Kraliçe Maria olmak üzere soylular, devlet adamları ve Macar halk kaçtığı için, şehirde yalnızca Yahudiler kalmıştı. Yahudilerin başkanı Salamon’un başında bulunduğu bir heyet, Foeldward kasabasında, Budin Kalesinin anahtarlarını Kanunî Sultan Süleyman Han’a teslim etti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT