BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşçi girişleri de internette

İşçi girişleri de internette

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun son birkaç yıldan beri ard arda yeniliklere imza attığını birkaç defa yazmıştık. Gerçekten diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olacak yenilikler hayata geçiriliyor. Yaklaşık bir yıl önce uygulanmaya başlanan e-bildirge projesi ile birlikte kurumun hizmet sunumunda çok büyük değişiklik ve kolaylıklar meydana geldi.Sosyal Sigortalar Kurumu’nun son birkaç yıldan beri ard arda yeniliklere imza attığını birkaç defa yazmıştık. Gerçekten diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olacak yenilikler hayata geçiriliyor. Yaklaşık bir yıl önce uygulanmaya başlanan e-bildirge projesi ile birlikte kurumun hizmet sunumunda çok büyük değişiklik ve kolaylıklar meydana geldi. Bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Artık işverenler çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini yapmak için sigorta müdürlüklerine gitmek zorunda kalmayacaklar. İnternet ortamından “işe giriş” bildirgelerini de gönderebilecekler. Zorunluluk yok Bilindiği gibi “aylık prim ve hizmet belgelerinin” internet ortamından gönderilmesinde 8 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için zorunluluk vardı. Bu gün için 5 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri zorunlu olarak e-bildirge kapsamında bildirimde bulunmaktadırlar. Ağustos sonu itibarı ile bu sayı üçe düşecek. SSK Yönetim Kurulu, sigortalılara ait bilgilerin, daha kısa sürede ve doğru bir şekilde bilgisayar tescil kayıtlarına aktarılması ve günümüz teknolojisinden faydalanılarak işverenlere kolaylık sağlanması amacıyla, “sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin” de E-Bildirge Projesi kapsamında zorunluluk esasına dayandırılmaksızın internet ortamında alınmasına karar verdi. Söz konusu karar 12-145 sayılı Genelge ile duyruldu. Bu karar doğrultusunda E-Bildirge Sözleşmesi’nde değişiklik yapıldı. Ayrıca uygulamayla ilgili bilgisayar program yazılımları tamamlanıp kullanıma açıldı. Sadece tekrar girişler verilecek Sigortalıların kamu veya özel sektörde çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın ve sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, daha önce sigorta sicil numarası verilmiş olan sigortalılara ait tekrar işe giriş bildirgeleri, işverenlerce internet ortamında gönderilebilecektir. Sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin internet ortamında alınması, işverenlerin isteğine bırakıldığından; daha önce aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapan işverenler ile aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapacak olan işverenlerin, bildirgelerini internet ortamından verebilmelerine imkân sağlanacaktır. Aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında verilmesi için sözleşme yapan işverenler, almış oldukları kullanıcı kodu ve şifresi ile sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerini internet üzerinden kuruma gönderebileceklerdir. Söz konusu uygulama, yasal süresi içinde verilecek olan tekrar işe giriş bildirgelerini kapsadığından, yasal süresi geçirilen tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri internet ortamında alınmayacak ve işverenlerce kuruma kağıt ortamında verilecektir. İnternet bildirimi yeterli Tekrar işe giriş bildirgelerini yasal sürede internet ortamında veren işverenlerden, ayrıca bildirgeyi kağıt ortamında vermeleri istenmeyecek, ancak bildirgelerin işverenler tarafından hem internet ortamında hem de kağıt ortamında kuruma verilmesi halinde, kurum kayıtlarına ilk intikal eden bildirgeye göre işlem yapılacaktır. İnternet ortamında sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri fotoğrafsız ve imzasız olarak alınacağından, bunlar için kurumca barkod numarası üretilecektir. İşveren internet ortamında giriş işlemini yaptıktan sonra iki nüsha olarak döküm alıp, barkod numaralı bir nüshasını sigortalıya verecek, diğer nüshasını ise kendi alacaktır. Uygulama, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerini kapsamakta olup, sigortalı ilk işe giriş bildirgelerinin kağıt ortamında alınmasına devam edilecektir. E-Bildirge Projesi çerçevesinde sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri uygulamasına esas olmak üzere “Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Giriş Kılavuzu” “http://www.ssk.gov.tr” adresinden temin edilebilecektir. Okuyuculara cevaplar * Meral Şahin- Ev hanımlarının Sosyal Sigortalar Kurumu’na doğrudan isteğe bağlı sigorta primi ödeme imkânı yok. Bilindiği üzere, SSK isteğe bağlı sigortaya giriş için en az 1080 gün (3 yıl) sigorta primi ödemiş olmanız gerekiyor. Mayıs 2003 tarihinden önce ise sadece SSK’ya tescilli olmak yani sigorta numaranızın olması yeterliydi. Ancak söz konusu düzenlemede değişiklik yapıldı. Size benim tavsiyem, ev hanımı olarak Bağ-Kur isteğe bağlı sigortaya giriniz. Bu hakkınız var. Bunun dışındaki yollar sizin çalışmanız dışında uygun değildir. * Melih Ersoy- Yaş tahsisi ile ilgili olarak yaklaşık bir ay önce Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı bu köşede sizlerle paylaşdım. Yaş düzeltmesi konusu öteden beri Yargıtay daireleri arasında bile tartışma konusu olmuştur. Bir dairenin kararı yek diğerinden farklı oluyordu. Ancak, Anayasa Mahkemesi 506 sayılı Kanun’un sigortalı olduktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinin geçersiz sayan maddesini anayasaya aykırı bulmadı. Böylece, sigortalı olduktan sonra yapılan yaş tahsisleri emeklilik için geçerli değildir. Askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı öne çekebilirsiniz. Sigortalı olduğunuz tarihteki nüfus kütüğünde geçerli olan doğum tarihinize göre emekli olacaksınız. * Aydın Sarıkaya- İş kazası neticesinde yüzde 35 işgörmezlik raporu almışsınız. Bilindiği gibi iş kazası sigortasından aylık bağlanırken (aslında bu sürekli iş göremezlik geliridir) prim ödeme gün sayısı önemli değildir. Bir gün sigortalı olan bir kişi kaza geçirirse bütün soysa sigorta yardımlarından yararlanır. Yüze 10 ve üzerinde iş göremezlik tespit edilirse sürekli işgöremezlik geliri almaya hak kazanır. Siz malullük sigortasından değil iş kazası sigortasından aylık alacaksınız. Onun için prim ödeme gün sayısının önemi yoktur. Ayrıca sigortalı bir işte çalışmaya devam edebilirsiniz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT