BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Patriğin cenaze töreni ve Osmanlı hoşgörüsü

Patriğin cenaze töreni ve Osmanlı hoşgörüsü

Patrik Diyonisyos’un cenazesinin kaldırılacağı gün, İstanbul’da kayık yarışları yapılacaktı. Ama, Yunan Büyükelçiliği’nin ricası üzerine, Sultan II. Abdülhamid Han, yarışları tehir ettirerek, cenaze alayının sönük geçmesi tehlikesini ortadan kaldırmıştı..Yıl, 1891... İstanbul’daki Rum Patriği Diyonisyos Efendi, bir müddetten beri yakalanmış olduğu hastalıktan kurtulamayarak ölmüştür... Cenazesi 27 Ağustos Perşembe günü kaldırılacaktır. Fakat, aynı gün Moda’da, daha önceden programlanmış kayık yarışları yapılacaktır. Bu yarışlar, sıradan bir spor müsabakası olmayıp, bizzat Sultan II. Abdülhamid’in himayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca, tertip komitesi de, Bahriye Nâzırı Hasan Paşa ile İngiliz Büyükelçisinin başkanlıkları altında, üst seviye devlet adamları ve diğer elçilerden oluşmaktadır. Bu demektir ki, yarış günü, İstanbul’daki devlet daireleri ve sefarethaneler, Moda’ya gidilmek üzere boşalacak, halk da akın akın kayık yarışlarında yerini alacak, kısaca İstanbul’un kalbi o gün Moda’da atacaktır. Rumlar hayli endişeliydi! İşte bu durum, Rumları hayli endişeye sevk etmiştir. Çünkü, herkes kayık yarışlarında olacağından, cenaze merasimi çok sönük geçecektir. Bu sebeple, Yunan Büyükelçiliği, 25 Ağustos 1891’de Hariciye Nezareti’ne bir yazı ile başvurmuştur. Yazıda özetle şöyle denilmektedir: “Sizin aracılığınızla yoluna girebilecek bir olayı arz etmeme müsaade buyurun. Rum Patriği’nin cenaze alayı, Perşembe günü yapılacaktır. Ancak aynı gün Moda’da kayık yarışları vardır. Bu hususu, Padişah hazretlerinin nazar-ı dikkatine sunup, kayık yarışlarının birkaç gün tehiri için, zât-ı şâhânelerinin iradesi sağlanabilirse, Ortodoks tebaa minnettar kalacaktır...” Yunan Sefirinin bu isteği, Sultan II. Abdülhamid’e sunulmuş, Padişah, konu ile ilgili iradesinde, lâzım gelenlerin yapılmasını emretmiştir. Bu çerçevede, cenaze, başta Padişah yaverlerinden biri olmak üzere, üst seviye devlet görevlileri ve sefirlerin katılımı ile resmî bir törenle kaldırılacaktır. Dolayısıyla, kayık yarışları da bir başka güne bırakılmış olmaktadır... Evet, 27 Ağustos 1891 Perşembe günü, İstanbul’da adeta resmî bir tatil günü yaşanmış, devlet daireleri, Sefarethaneler, kançılaryalar, bankalar ve ticarethaneler hemen hemen boşalmıştır. Kayık yarışlarına gitmeye hazırlanan zevat, yarışların tehir edildiğini öğrenince, cenazeye katılmışlardır... Padişaha teşekkür ettiler... Ortodoks cemaati mensupları adına Metropolitler ve meclis-i muhtelit âzaları tarafından Adliye ve Mezahib Nezaretine gönderilen 29 Ağustos 1891 tarihli yazıda, Sultan II. Abdülhamid’in, cenaze vesilesi ile gösterdiği yakınlıktan duyulan şükran hisleri dile getirilmişir... Bugün; Batı Trakya başta olmak üzere dünyadaki soydaşlarımızın durumuna bakınca, Osmanlı hoşgörüsünü hatırlamadan edemiyor insan!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT