BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bazı duaların manaları

Bazı duaların manaları

Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih: (Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm) Manası: Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim.Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih: (Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm) Manası: Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim. *** Korku ve belalardan kurtulmak için sabah akşam üç kere okunan dua: (Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi ul alim) Manası: Allah’ın yüce adına sığınana yerde, gökte hiçbir şey zarar veremez, O, her şeyi işitir ve bilir. *** Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için okunan dua: (Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka) Manası: Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur’ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.] *** Nazar değene okunacak dua: (Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin) [Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.] Manası: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur’ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.] *** Günahları affettiren en kıymetli tesbih: (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) Manası: Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür. *** Sabah akşam okunması gereken istiğfar: (Allahümme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatü euzü bike min şerri ma sanatü ebuü leke bi-nimetike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi feinnehü la yağfirüzzünübe illa ente. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zâlimin) [Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehid olur.] Manası: Allah’ım, sen benim Rabbimsin, senden başka [ibadete layık] mabud yoktur, ancak sen varsın, beni yoktan yaratan sensin ve ben senin kulunum, gücüm nispetinde sana verdiğim ahdimde ve sözümde duruyorum, işlemiş olduğum kötü şeylerin şerrinden sana sığınırım, bana olan nimetlerini ve günahlarımı da sana itiraf ederim, benim günahlarımı affet çünkü senden başka bağışlayıcı yoktur. Senden başka hiçbir ilâh yoktur, seni bütün noksanlıklardan, tenzîh ederim. Gerçekten ben, nefsime haksızlık edenlerdenim. *** Tecdid-i iman ve nikâh duası: (Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah) Manası: Allahım, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum. Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT