BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir Türkmen Beyi Akçakoca

Bir Türkmen Beyi Akçakoca

Akçakoca, Orhan Gazi’nin emrinde Konuralp, Abdurrahman Gazi gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirilmiş bir Türkmen beyidir. Osmanlı’ya nice kaleler kazandırmış bir bahadırdır...Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından olan Akçakoca’nın, babası Abdülmelik bin Abdülfettah’dır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akçakoca’nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi’ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır... Osman Gazi tarafından, Orhan Gazi’nin emrinde Konuralp, Abdurrahman Gazi ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçiren Akçakoca, Sapanca Gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendine karargah yapmış ve İzmit yöresine akınlar düzenlemiştir. Kendi mülkü oldu! 1326 yılında Kandıra ve civarını zaptetti. Ayrıca Konuralp ve Abdurrahman Gazi ile birlikte Kartal civarındaki Aydos’u, ardından da Samandıra Hisarını fethetti. Samandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akçakoca, İzmit’in fethinden önce, 1328 yılında Kandıra yakınlarındaki bir tepede vefat etti ve buraya defnedildi. Ölümünden sonra, adamları Karamürsel’in etrafında toplandı. Uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad’a (Murad Hüdavendigar) verildi. Onun adına şehir!.. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine, sonradan “Koca-ili” (Kocaeli) denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akçakoca ilçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adında bir oğlu vardır. Torunu Fazlullah da önce kadı, sonra vezir olarak Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde bulundu. Ne mutlu o evlada ve ne mutlu o torunlara...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT