BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Her aile hekimini kendi seçecek

Her aile hekimini kendi seçecek

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.ANKARA- Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, aile hekimi şu görevleri yapacak: * Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yerine getirecek. Toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini yapacak, * Ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütecek, * Teşhis ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk edecek, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirecek. * Temel laboratuvar hizmetlerini verecek veya verilmesini sağlayacak. İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini verecek. * Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibini yapacak, özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütecek, doğum öncesi, doğum sonrası loğusa ve bebeği beraber izleyecek. * Kaydolmak şart * Aile sağlığı elemanı ise aile hekiminin bu görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olacak. * Yönetmeliğe göre, genişletilmiş bağışıklama programı ve gebe aşıları, aile hekimi tarafından yürütülecek. * Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması şart olacak. Kişiler, bulundukları yerin coğrafi şartlarına göre yakın konumdaki aile hekimini zaman ve bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilecek. Kendi seçimini yapan kişinin aile hekimini değiştirmesi için en az altı ay beklemesi zorunlu olacak. * Herhangi bir sebeple bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi, il sağlık müdürlüğü tarafından listesinde yakın konumdaki en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenecek. * Her ilçe bir bölge * İllerde, merkez ilçe, tek bölge olacak. Büyükşehir Kanunu’na tabi illerde ise büyükşehir belediyesine bağlı her ilçe ayrı bir bölgeyi oluşturacak. Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde, kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimini seçebilecek. Diğer ilçelerin her biri bir bölge olacak. * Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmet almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamayacak. * Sürekli ikamet ettiği ilden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmaksızın sağlık hizmeti alacak veya hastaneye sevk edilecek. Aile hekimi bu konumdaki kişiler için herhangi bir ücret talep edemeyecek. * Performansa göre ücret * Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, tam gün esasına göre çalışacak. Çalışma saatleri dışında ve resmi tatillerde, bölgedeki aile hekimleri sayısı dikkate alınarak icapçı veya aktif nöbet uygulamaları çerçevesinde hizmetin devamlılığı sağlanacak. * Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, Bakanlıkça belirlenen birinci, ikinci aşama ve aile hekimliğine yönelik yıllık hizmet içi eğitimlerin en az yüzde 80’ine katılarak hizmet kalite standartlarının yükseltilmesini sağlamakla yükümlü olacak. * Performans kriterleri, ücretlendirmede esas alınacak. * Aile hekimliği pilot uygulamasına geçişte belirli bir bölgede çalışacak aile hekimi sayısı, Bakanlıkça ortalama 2500-3000 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde il merkezi ve ilin geri kalanı için ayrı ayrı tespit edilecek. * Pilot illerde 3000 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri tespit edilecek. * Aile sağlığı merkezi, Bakanlıkça öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilecek. * Aile hekimi birden fazla belde veya köye gezici sağlık hizmeti vermek zorunda ise il sağlık müdürlüğünce uygun görülen merkezi konumdaki yerleşim biriminde ikamet edecek.
Reklamı Geç
KAPAT