BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF krediyi erteledi

IMF krediyi erteledi

Meclis, sosyal güvenlik yasasını çıkarmadan tatile girince IMF de 800 milyon dolarlık kredi dilimini serbest bırakacak kararı onaylamadı. Yasa, ekim ayı başında Meclis’e sunulacakANKARA - Devlet Bakanı Ali Babacan, stand-by düzenlemesinin birinci gözden geçirmesinin ertelendiğini açıkladı. Meclis’in tatile girmesi ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası tasarısının yasalaşmasının mümkün olmadığını vurgulayan Babacan, Birinci Gözden Geçirme’nin sonuçlandırılması için öngörülen yapısal reformların, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’nın TBMM’de kabul edilmesi hariç tamamlandığını hatırlattı. Vatandaşlara daha kaliteli sosyal güvenlik hizmeti verilmesi, sağlık sigortasının genele yayılması ile orta ve uzun vadede kamu maliyesi dengelerinin güçlendirilmesini hedefleyen tasarıya ilişkin çalışmaların tamamlandığını, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandığını, ancak Meclis’in tatile girmesi nedeniyle tasarının yasalaşmadığını ifade etti. Hedefleri aşıyoruz! Babacan, ekonomik programın uygulanması konusunda bugüne kadar gösterdikleri titiz yaklaşım ve kararlılığın aynı özenle devam edeceğini, ekonomik büyümede yüzde 5 olan hedefin sürdüğünü, enflasyondaki gelişme ve beklentilerin yıl sonu enflasyon hedefine rahatlıkla ulaşılacağına işaret ettiğini bildirdi. Kamu sektörü faiz dışı fazlasının nisan sonu itibarıyle 9 milyar 669 milyon YTL ile hedefin 1 milyar 649 milyon YTL üzerine çıktığını ifade etti. Kamu sektörü konsolide açığının 8 milyon 180 milyon YTL hedeflenirken, sadece 751 milyon YTL’de kalmasının önemine işaret eden Babacan, Merkez Bankası rezervlerinin de sağlıklı olduğunu dile getirdi. Sermaye girişi artıyor Net uluslararası rezervlerin 2 milyar dolar hedeflendiği halde 10.5 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına da dikkat çeken Babacan, bu rakamların Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güveni gösterdiğini dile getirdi. Yapısal reformlara bakıldığında, bir çok alanda somut ilerlemelerin kaydedildiğinin görüldüğünü, Birinci Gözden Geçirme’nin önemli kriteri olan Bankacılık Kanunu’nun 2 Temmuz 2005’te Meclis’te kabul edildiğini ifade eden Babacan, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin özel stratejiler oluşturulduğunu da kaydetti. Krueger: Türkiye hedeflere ulaşacak Türkiye ile Birinci Gözden Geçirme görüşmelerini erteleyen IMF’nin Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşılacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Yasası’nın çıkmaması nedeniyle IMF İcra Kurulu toplantısının ertelenmesinin uygun görüldüğünü anlatan Krueger, Türkiye’de uygulanan ekonomik programı değerlendirdi ve “Yeni sosyal güvenlik yasası, yapısal reform gündeminin kilit parçası. Bu yasanın mümkün olduğu kadar erken uygulamaya geçmesi, sosyal güvenlik açıklarının kontrolü için gerekli. Türk otoritelerinin yakın dönem önceliği, sosyal güvenlik ve reform tasarılarının Meclis’in açılmasının ardından geçirilmesi” dedi. Performans güçlü Anne Krueger, yaptığı yazılı açıklamada, diğer önceliklerin ise ‘gelir vergisi reformu, vergi idaresinin güçlendirilmesi, 2006 yılında geçilecek olan enflasyon hedeflemesi hazırlığı ve özelleştirmeden’ oluştuğunu ifade etti. Krueger, IMF yönetiminin Türk yetkililer ile yakın diyaloğu sürdürdüğünü vurgularken, program kapsamında reformların yerine getirilmesine yönelik desteklerinin devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik ve finansal performansının güçlü olduğunu hatırlatan Krueger, “Bütçe uygulamaları yolunda. Öngörülen büyüme ve enflasyon hedefleri iyi ve erişebilir düzeyde. Merkez Bankası’nın güçlü sermaye girişleri ile inşa ettiği döviz rezervi program hedefine rahatlıkla ulaşmada avantaj. Türkiye’nin bu performansı IMF tarafından not ediliyor” diye konuştu. İlişkiler gerilmez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, stand-by düzenlemesinin Birinci Gözden Geçirmesinin ertelenmesi konusunda, “Görüşmeleri Sosyal Güvenlik Yasası çıkıncaya kadar durdurabilirler ama bu, IMF-Türkiye ilişkilerinde bir zayıflama, gerginlik anlamına asla gelmez. Hükümetin iyi niyeti ortada’’ dedi. Tasarının Meclis’in tatile girmeden yasalaşması konusunda hükümetin elinden geleni yaptığını anlatan Başesgioğlu, tasarının gecikmesinin IMF ve uluslararası kuruluşlar tarafından problem yapılmayacağına inandığını da söyledi. Hükümetin yeni hedefleri * Bu konular içinde kamu maliyesi alanındaki yapısal reformlar çok önemli yere sahip. Gelir ve Kurumlar Vergisi reformlarına ilişkin düzenlemelerin yeni yasama yılıyla birlikte TBMM’ye sunulması hedefleniyor. Gelir İdaresi altında büyük vergi mükelleflerinden sorumlu bir birim oluşturulması sürece devam ediyor. Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi politikalarına yön verecek bir birim de yaz sonuna kadar kurulacak. * Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması ve harcama kompozisyonunun daha esnek hale getirilmesine yönelik yürütülen reform çalışmaları devam ediyor. 2006 yılı başında tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na ilişkin ikincil düzenlemeler tamamlanmak üzere. Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında sosyal güvenlik kuruluşlarını bir çatı altında toplayacak idari reforma ilişkin yasa tasarısı üzerindeki çalışmalar yaz boyunca devam ettirilecek ve tasarı yeni yasama yılı başında TBMM’ye sunulacak. * Prim alacakları, takip ve tahsil kapasitesinin artırılması için değerlendirmeler devam ettirilecek, bu konuda oluşturulacak yasal çerçeveye ilişkin düzenlemeler ekim başında TBMM’ye sunulacak. * Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin daha etkin çalışmasını hedefleyen KİT yönetiminin iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemeye son şekli verildi. KİT’lerin mali pozisyonu programda öngörülen haliyle korunacak. * Yeni Bankacılık Kanunu’na ilişkin ikincil düzenlemeler tamamlanacak. * Vakıfbank’ın yıl sonuna kadar ilk halka arz planı aksamadan sürdürülecek. * Ekonomik programın uygulanması konusunda kararlılık aynı titizlikle devam ettirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT