BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Batı’yı tanımak

Batı’yı tanımak

Yakın bir gelecekte Türkiye ile AB arasında müzakereler başlayacaktır. AK Parti hükümeti Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda samimidir.Yakın bir gelecekte Türkiye ile AB arasında müzakereler başlayacaktır. AK Parti hükümeti Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda samimidir. Ve iyi niyet sahibidir. Ama AB için aynı şeyi söylemek zordur. Cumhuriyet devrinden bu yana bütün iktidarlar Batı ile yakın münasebet içindedirler. AK Parti iktidarının Batı ile yakınlığı hepsinin üstündedir. Elbette AB’yi karşımıza almak uygun değildir. Ancak, Batı’nın yani AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı tavrı çifte standartlıdır... Neden sevmezler 1970’li yıllarda iş yeri Cağaloğlu’nda olan benden yaşlı Kemaliyeli bir avukat okuyucum ile bazan onun bazan benim büromda sohbet ederdik. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait ve siyasilerle ilgili çok hatıraları vardı. Maalesef bunları yazılı hale getirmedi. Ama hatıralarından birini bana şöyle nakletmişti: 1930 yılında Hitler’den kaçarak Türkiye’ye gelen Yahudi asıllı Alman Prof. Dr. P. Neumark (Hukuk ve iktisat fakültelerinde hocaların hocası olarak ders vermiştir) ile bazı öğrencileri Boğaziçi’nde bir geziye çıkarlar. Nakleden avukat da bu toplantı içindedir. Talebelerden biri şu soruyu sorar: “Avrupa bizi neden sevmez hocam?” Prof. Neumark’ın cevabını cep defterine kaydeden avukat bu belgeden şunları okumuştu: “Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri gerçekten sevmezler ve sevmeleri de mümkün değildir. Türk ve İslam düşmanlığı asırlardır kilisenin ve Hristiyanların en küçük hücrelerine kadar sinmiştir. Sebeplerine gelince, not ediniz: 1- Avrupalılar sizleri Müslüman olduğunuz ve İslamiyeti yaydığınız ve Müslümanları asırlarca himaye ettiğiniz için sevmezler... 2- Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeği çok iyi bilirler. Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekirdi. Osmanlı arşivi kasıtlı olarak çürütüldü ve imha edildi. 3- Dün Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’nın sırtında ve ensesinde at koşturdunuz. 5- Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise Balkanlar ve Orta Avrupa’yı Hristiyan Haçlılara mezar ettiler. 6- Sizi silah ile yenemeyenler, kendilerine benzeterek, milli ve manevi değerlerinizden kopararak yendiler ve hakimiyet sağladılar. Giyiminizden yaşantınıza kadar her şeyi kendilerine benzettiler. Ahlaki değerlerinizi yıprattılar. Ve sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. 7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı canını, kanını ve malını İslamiyet uğruna feda etmeseydi Kuzey Afrika Orta Doğu Hristiyan ülkesi olurdu. Ve belki İslamiyet Hicaz’da azınlık olarak kalırdı. Batı her yerde İslamiyeti kendi inançlarına göre kanalize etti. Ama Osmanlı Asr-ı Saadet devrindeki inancı devam ettirdi. 8- Kilise size kin kusmaktadır. Sebepleri yukarıdadır. 9-Ben İstanbul’a geldiğimde Türkiye’de 2 üniversite vardı. Şimdi 19’a çıktı. Osmanlı devrinde medreseler köylere kadar yaygın idi. Her medresede bilim vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı yaptı. Sizin haberiniz yok ama Avrupalı biliyor. 10- Sizler milli kimliğinize dönerseniz Avrupa’nın medeniyeti ve refahı yıkılır. Ama Batı size bu imkanı vermez...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT