BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dilaver Paşa’nın hazin sonu!..

Dilaver Paşa’nın hazin sonu!..

Sultan Genç Osman’a karşı ayaklanan asiler, sarayı kuşatmışlardı. Padişahı tahttan indirmeden önce, bazı vezirlerin idamını istiyorlardı. Bunlar arasında Dilaver Paşa da vardı. Padişahın çevresi, onu da isyancılara teslim etmek zorunda kalmıştı!..Osmanlı Sadrazamlarından Dilaver Paşa Hırvat asıllıdır. Enderun’da yetişti. Sırasıyla zülüflü, baltacı ve çaşnigar oldu. Bir süre Mısır’da “Kullar Ağalığı”, “Deşişe Nazırlığı” ve “Cizye Eminliği” görevlerinde bulundu. Daha sonra İstanbul’a getirilerek sarayda “Çaşnigarbaşı”lığına tayin edildi. Bu görevde iken 1610’da Kırım Hanı Selamet Giray’ın ölümü üzerine, İstanbul’da bulunan Canı Beg Giray’la birlikte Kırım’a giderek, onun han olmasında rol oynadı... Serav Antlaşması’nın mimarı Dilaver Paşa, 1613 yılında Kıbrıs Beylerbeyiliği, ardından Bağdat Beylerbeyiliğine getirildi. Revan Seferine katıldı. 1616’da Vezirlik unvanıyla Diyarbakır Beylerbeyiliğine getirildi. Bu görev sırasında “vakıf” ve “tımar” meselelerindeki haksızlıkları, eyaleti dahilindeki isyan hareketlerini ve bazı anlaşmazlıkları halletti. Sultan İkinci Osman’ın (Genç Osman) tahta çıkışından sonra Rumeli Beylerbeyi olan Dilaver Paşa, beraberindeki kuvvetlerle İran Seferine katıldı. Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan Serav Savaşı’ndan sonra Serav Antlaşması’nın imzalanmasında önemli rol oynadı. Daha sonra ikinci kez Bağdat Beylerbeyi olarak tayin edilen Dilaver Paşa’nın görevi kısa bir süre sonra Diyarbakır Beylerbeyiliğine çevrildi. Lehistan Savaşında, Hotin Seferi sırasında Dinyester nehrine dayanan sağ kolda yer aldı. 17 Eylül 1621’de Ohrili Hüseyin Paşanın yerine Sadrazam oldu. Asilere teslim edildi! Sultan İkinci Osman’a karşı ayaklanan asiler, sarayı kuşattılar. Padişahı tahttan indirmeden önce, bazı vezirlerin idamını istiyorlardı. Bunlar arasında yer alan Dilaver Paşa, önce Sultan İkinci Osman tarafından korunduysa da daha sonra asilere teslim edildi. Asiler tarafından katledilen Dilaver Paşa’nın naaşı 1622 Mayısında Üsküdar’daki Miskinler Mezarlığına defnedildi...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT