BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu projelerinde öncelik istihdama

Kamu projelerinde öncelik istihdama

Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, önümüzdeki 3 yıllık dönemde, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma gibi sosyal projelerin yanısıra istihdama yönelik programlara da ağırlık verilecek.ANKARA- Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, önümüzdeki 3 yıllık dönemde, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma gibi sosyal projelerin yanısıra istihdama yönelik programlara da ağırlık verilecek. Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı rehbere göre, 2006-2008 döneminde, Orta Vadeli Program’da yer alan politikalara uygun bir şekilde, kamu kesimi yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilecek. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, yatırım tahsislerinde kalkınmada öncelikli yörelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecek. Türkiye’nin AB’ye üyeliği yönünde ortaya konulan plan ve programda yer alan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacak. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacak. 2006-2008 dönemi kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-devlet yatırımlarına öncelik verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT