BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SSK yeniliğe doymuyor

SSK yeniliğe doymuyor

Bilindiği üzere işverenler tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu’na çalışan işçilerin bildiriminin yapıldığı aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamı genişletilmişti.Bilindiği üzere işverenler tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu’na çalışan işçilerin bildiriminin yapıldığı aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamı genişletilmişti. Yani, haziran ayı sonundan itibaren beş ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini zorunlu olarak internet ortamından vermeleri gerekmektedir. Ağustos 2005 tarihinden itibaren ise üç ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler zorunluluk kapsamına girecekler. Ek bildirgeler de internette Çalıştırdığı sigortalıları zorunlu olarak internet üzerinden kuruma bildiren işverenlerin cari aylara ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden e-Bildirge uygulaması ile kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, “e-Bildirge” uygulamasında zorunlu tutulan işverenlerce yasal süresi içerisinde kuruma internet yoluyla gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait bu defa ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet yoluyla gönderilmesi zorunlu tutulmuştur. Örneğin, Haziran ayına ait prim ve hizmet belgesini 16 Temmuz 2005 tarihinde e-bildirge kapsamına Kuruma gönderen bir işveren, 31 Temmuz 2005 tarihine kadar çalışan sigortalılardan birisinin bilgilerinin eksik veya fazla olduğunu fark ederse, önce o sigortalının bilgilerinin iptal işlemini yapacak, daha sonra bu sigortalıya ait doğru bilgiler yazılacak ve tekrar gönderilecek. Çalıştırdığı sigortalıları internet üzerinden kuruma bildirmek zorunda olmayan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerinin asıl olanlarını kağıt ortamında verdikleri için, ek ve iptal bildirgelerini de kağıt ortamında vermek durumundadırlar. Para cezasına dikkat Cari aya ilişkin asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulan işverenler, gerek asıl, gerekse ek nitelikteki belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde SSK’ya verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Bu sebeple, haziran ve temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri yanı sıra, bu aya ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet ortamında göndermeleri gerekmektedir. Bir de eleştiri var Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hayata geçirdiği bu güzel projeleri sizlerle paylaşıp, emeği geçen herkese sizler adına teşekkür ediyoruz. Bu kez gereksiz olduğunu düşündüğümüz bir uygulamanın eleştirisini yapacağız. Ek ve iptal bildirgelerin usul ve esaslarını düzenleyen ve SSK tarafından yayımlanan 16-347 Ek sayılı Genelgenin “e-bildirge sözleşmesi” başlıklı dördüncü kısmında işverenleri sıkıntıya sokacak bir uygulamaya yer verilmiş. Bilindiği gibi, internet ortamından SSK’ya bildirim yapabilmek için kurum ile bir sözleşme yapılması gerekmektedir. SSK verilerine göre yaklaşık 450 bin işveren bu sözleşmeyi yaparak internet kullanmaktadır. Sözleşme yapacak olan işverenlerin vekalet yolu ile bu işlemlerini yapmaları öteden beri problem olmuştur. Ancak projenin getirdiği kolaylıklar bu sıkıntıları unutturmuştu. İşte tam sıkıntılar unutuldu derken, ek ve iptal bildirgesi düzenleyecek işverenlerin söz konusu genelgeyle tekrar Sigorta Müdürlükleri’ne gitmeleri ve ek sözleşme yapmaları isteniyor. Sözleşme içeriğinde değişiklik olmuş. Bu uygulama kimin fikri olursa olsun SSK Yönetim Kurulu’nun derhal olaya el koyup uygulamayı durdurması gerekiyor. Bunun yerine ise; Ek ve iptal bildirgesi verecek olan işverenlere internetten sözleşme değişikliği onaylatılarak işlem yapmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, aradan bir yıl geçmeden ortaya çıkan bu değişiklik neden daha önce düşünülmedi. Bir yıl sonra yeni bir değişiklik yapılırsa tekrar ek sözleşme mi yaptırılacak? Okuyuculara cevaplar * İsmail Uğur- Yaptığınız hesaplama doğru. Bağ-Kur’a prim borcunuz varken askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Ancak prim borcunuz olduğu sürece sağlık yardımı alamayacağınız gibi, emeklide olamazsınız. Bağ-Kur sigorta prim borçlarınızın tamamını ödedikten sonra emeklilik başvurusu yapabilirsiniz. * Hakkı Erden- Emekli Sandığı’nda geçen fiili hizmet zammı süresi Sosyal Sigortalar Kurumu’nda sigortalılık sürenize dahil edilmektedir. Bu konu ile ilgili SSK 1996 yılında yargı kararları neticesinde uygulama değişikliğine gitmiştir. Sosyal Sigortalar Kanununun itibarı hizmet süresine benzer bir uygulamadır. Kabul edilmesi doğrudur. * İbrahim Karan- İş Kanunu’na göre işyerinin devri halinde borç ve alacaklarından yeni işverende eski işveren ile birlikte sorumludur. İşyerinin devredilmiş olması size iş akdini fesih yetkisi vermez.Yeni işverenle birlikte iş sözleşmesinin ana unsurlarında bir değişiklik olmadığı sürece çalışmak zorundasınız. Ancak, İş Kanunundan doğan bütün hak ve yükümlülükleriniz ilk işe girdiğiniz tarihten geçerli olarak devam edecektir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT