BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin hazin sonu!

Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin hazin sonu!

Şeyhülislam Feyzullah Efendi, güler yüzlü, bilgili, faziletli, zeki, nüktedan, vakur ve yumuşak huylu bir kişiliğe sahipti. Ancak devlet adamlarına yakın durması; tayinlere bile müdahale etmesi onu idama kadar götürdü...Seyyid Feyzullah Efendi, 1639’da Erzurum’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Erzurum Müftüsü Seyyid Mehmed Efendi ile Şerife Hatunun oğludur. İlk eğitimini babasından aldı. Daha sonra Seyyid Abdülmümin’den ve dayısının oğlu İsmail Efendi’den Arapça, Farsça, fıkıh ve fıkıh usulü okudu. Erzurum yöresinin seçkin âlimlerinden olan Şeyh Mehmed Vani Efendi’nin derslerine de devam etti. Mehmed Vani Efendi’nin isteği üzerine 1664 yılında İstanbul’a, oradan da Padişahın bulunduğu Edirne’ye gitti... Şehzade Mustafa’nın hocası 1672’de hacca giden Feyzullah Efendi, döndükten sonra Vani Efendi’nin aracılığıyla IV. Mehmed’in oğlu Şehzade Mustafa’ya hoca oldu. Feyzullah Efendi ilmiye sınıfında hızla yükseldi. Haydarpaşa, Üsküdar Mihrimah Sultan, Sahn-ı Seman ve Ayasofya Medreselerinde müderrislik yaptı. 1674’te İstanbul Kadılığı payesiyle Sultan Ahmed Medresesi’ne tayin edildi. 1678’de ise Rumeli Kazaskeri olarak Şehzade Ahmed’in hocalığına getirildi. Sultan Dördüncü Mehmed tarafından görevinden alındıysa da birkaç gün sonra suçsuz olduğu anlaşılınca görevine iade edildi. 14 Şubat 1688’de Şeyhülislam oldu. Feyzullah Efendinin on yedi gün kadar süren bu ilk Şeyhülislamlığından azli, askerî bir karışıklıktan kaynaklandı. Yeniçeriler, Şeyhülislam Feyzullah Efendiyi Erzurum’a göndermişlerdi. Yedi yıl kadar burada yaşayan Feyzullah Efendi, hocalığını yaptığı Şehzade ll. Mustafa’nın tahta çıkışından sonra Edirne’ye gelip, ikinci defa Şeyhülislamlığa tayin edildi. Padişahtan ferman aldı! Sekiz yıl bu görevde kalan Feyzullah Efendi, Osmanlı tarihinde ilk kez kendinden sonra Şeyhülislam olması hususunda Padişahtan bir ferman aldı. Ancak, giderek nüfuzunu artırıp tayinlere, azillere müdahalesi, içten içe büyük bir tepkinin oluşmasına yol açtı. 1703’te İkinci Mustafa Hanın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ve tarihe “Edirne Vakası” olarak geçen olay sonunda, idam edildi...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT