BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terör fakirlikten beslenir

Terör fakirlikten beslenir

Tam da Zenginler Kulübü G-8 liderlerinin toplandığı sırada Londra’da gerçekleştirilen bombalı saldırılar terörü yeniden dünyanın bir numaralı gündemi haline getirdi. Zenginler fakir ülkelere yardım edilmesini, bir kısım ülkelerin borçlarının silinmesini konuşacaklardı. Yaşanan bomba dehşeti ve şokuyla asıl konu güme gitti!Tam da Zenginler Kulübü G-8 liderlerinin toplandığı sırada Londra’da gerçekleştirilen bombalı saldırılar terörü yeniden dünyanın bir numaralı gündemi haline getirdi. Zenginler fakir ülkelere yardım edilmesini, bir kısım ülkelerin borçlarının silinmesini konuşacaklardı. Yaşanan bomba dehşeti ve şokuyla asıl konu güme gitti! Teröristler şüphesiz ne yapacaklarını hesaplamışlar, organize olmuşlar. Dünyanın süper devletlerine yüz kilometre yakından “siz işte bu kadar güçlüsünüz, tedbirleriniz böylesine çürük, biz ise her zaman ensenizdeyiz” mesajı verdiler, dünyaya korku saldılar. Süper liderler ise eski rüyalarına dönmek için yeterli bir bahane buldular. Putin: Çeçenlere savaşı şiddetlendirmek, azınlıkları ezmek, eski Sovyet uydularına gözdağı vermek için bunu fırsat bilecek. Bush: Nalıncı keserini eline alıp, Irak’ta yaptıklarının doğruluğundan “dünyayı demokratikleştirme” misyonunun isabetinden dem vuracak. AB liderleri ise anayasa referandumları ve son zirve fiyaskosuyla bozulan karizmalarını unutturup, eski fiyakalarına dönme fırsatı yakaladılar. Vizyonlarıyla sürükleyemedikleri Avrupa halkını “terör geliyor!” diye peşlerine takacaklar. Tıpkı bir zamanlar “Türkler geliyor!” yaygarasıyla, yönetim başarısızlıklarını örttükleri gibi! Asıl üzücü olanı, olayı vesile edip, Müslümanlara sataşmak ve sömürdükleri insanları horlamak için bahane arayanların koro halinde hırlamaya başlamalarıdır. Ama biz Müslümanlar, papaza kızıp, orucumuzu bozmayacağız. ‘Fakir adam hazır şeytan’ Dilimizde böyle bir söz var. Fakir ve çaresiz kalmış insanların her türlü kötülüğü yapmaya hazır bir potansiyel olduğunu ifade etmek için söylenmiş. Herkesin, her gün, dünyanın her yerinde zenginlerin süperlüks harcamalarını, çılgın eğlencelerini gördüğü bir zamanda yaşıyoruz. Bir de; ağzına, gözüne çöküşmüş sinekleri kovmaya bile mecali olmayan bîçarelerin yürekler yakan, vicdan sızlatan görüntülerini... Teröristler işte bu tabloları kullanarak taraftar buluyorlar, militan topluyorlar... Önceki yazımızda bazı rakamlar vermiştik: 1.3 milyar insan açlık sınırında. Yani günde bir buçuk liranın altında yaşamak zorunda. Oysa Avrupa’da her gün ineklere beş lira sübvansiyon ödeniyor! Dünya nüfusunun %15’i dünya gayri safi gelirinin %60’ını alırken, dünya nüfusunun %85’i gelirin %40’ını alıyor. İkiyüz süper zengin, iki milyar üçyüz milyon en fakirin servetinden fazlasına sahip. Şu gün yeryüzünde her üç saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Fakirlik insanı küfre sürükler, kötü yollara düşürür. Böyle bir dünyada terör olur. Teröristler yeteri kadar taraftar bulur. Çözüm ise bataklığı kurutmakta. Yani fakirliği, sefaleti ortadan kaldırmakta. Ama nasıl? Gelecek yazımızda temas edeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT