BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Onlar için korku yoktur”

“Onlar için korku yoktur”

İmâm-ı Begavî, sûre-i Bekara’nın sonunda meâl-i şerîfi “Mallarını Allah yolunda infâk edenler, dağıtanlar...” olan 262’nci âyet-i kerîmesinin izahında tefsir alimlerinin, bu âyet-i kerîme, Hazreti Osmân bin Affân ve Hazreti Abdürrahmân bin Avf haklarında nâzil olmuştur, dediklerini bildirir.İmâm-ı Begavî, sûre-i Bekara’nın sonunda meâl-i şerîfi “Mallarını Allah yolunda infâk edenler, dağıtanlar...” olan 262’nci âyet-i kerîmesinin izahında tefsir alimlerinin, bu âyet-i kerîme, Hazreti Osmân bin Affân ve Hazreti Abdürrahmân bin Avf haklarında nâzil olmuştur, dediklerini bildirir. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullah’ın huzuruna dört bin dirhem getirip demişti ki; yanımda sekizbin dirhem var idi. Dörtbin dirhemi kendime ve âileme alıkoydum. Dörtbin dirhemi Rabbime ödünç verdim. Resûl-i ekrem ona buyurdu ki: “Evinde bıraktığına ve borç verdiğine, Allahü teâlâ bereket versin!” Ancak Osmân Müslümanları Tebûk gazâsında orduyu donattı. Ticâret develerini, hevedleri ve çulları ile berâber verdi. O iki serverin hakkında bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Abdürrahmân bin Sümre dedi ki: Ceyş-i Usretde Hazreti Osmân, bin dinâr ile geldi. Ceyş-i Usretden murâd, Tebük gazâsıdır. Hazreti Resûlullah’ın kucağına altınları döktü. Ben gördüm. Resûlullah mubârek elini altınlar arasına dâhil kılıp, karıştırdı. Sonra buyurdu ki: “Osmân’a bundan sonra yaptıkları zarar vermez.” Allahü teâlâ hazretleri meâl-i şerîfi, “Allah yolunda mallarını sarf eden kimseler, dağıttıkları şeyler ile karşısındakileri ezâda ve minnette bırakmazlar. Onların ecrini onların Rabbi verir. Onlar için korku ve üzüntü yoktur” olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de Osman bin Affân ile öğünürüm.” “Ben Allahü teâlânın huzûrunda, Hazreti Osman’ın düşmanlarının hasmıyım, onlara karşıyım.” “Osman’ın şefâati sâyesinde, Cehennemi hak etmiş yetmiş bin kişi, hesapsız Cennete girecektir.” Abdullah bin Abbâs, Resûlullah’ın; “Yâ Rabbi, Osman’ı kıyâmet gününün sıkıntılarından kurtar, ona rahatlık ver. O bizim birçok sıkıntımızı gidermiştir” buyurduğunu bildirmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT