BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Danıştay ‘İmarzede’yi sevindirdi

Danıştay ‘İmarzede’yi sevindirdi

Danıştay, İmar Bankası’na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etti.ANKARA - Danıştay, İmar Bankası’na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etti. Karara göre, bankaya el konulmadan önce kıyı bankacılığından mevduata dönenler de paralarını alabilecek. Danıştay 13. Dairesi’nin gerekçeli kararında, 5021 sayılı yasanın, son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu da belirtildi. Bonozedeler Danıştay, İmar Bankası’na el konulmadan bir ay önce devlet iç borçlanma senedi (Hazine bonosu) almak üzere toplanan ve bono alınmadan tutarı mevduat hesabına aktarılan kişilere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı da iptal etti. Kararda, muvazaalı oldukları TMSF tarafından tespit edilen hesaplar dışında İmar Bankası’ndan devlet iç borçlanma senedi alanların, karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunup bulunmadığını bilemeyecekleri ve devlet iç borçlanma senetlerinin mevduat hesaplarına dönüştürülmesi durumunda artık bu tür mevduat sahipleri ile tasarruf sigortası kapsamındaki mevduat sahipleri arasında bir fark bulunmadığı da vurgulandı. Her iki karar da temyiz edilebilecek. Temyiz istemini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT