BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın Cennet arkadaşı

Resulullahın Cennet arkadaşı

Talha bin Abdullah’tan rivâyet olunmuştur. Resûlullah buyurdular ki: “Her nebî için bir refîk vardır. Benim refîkim, arkadaşım Cennet’te Osman’dır.” Yine, Hz. Enes’ten rivâyet olunmuştur. Hazreti Enes dedi ki: Resûlullah Efendimiz bize bî’at-ı rıdvân ile emrettikleri vakitte, Hazreti Osman’ı Mekke-i mükeremede, Kureyş’e resûl, haberci göndermiş idi.Talha bin Abdullah’tan rivâyet olunmuştur. Resûlullah buyurdular ki: “Her nebî için bir refîk vardır. Benim refîkim, arkadaşım Cennet’te Osman’dır.” Yine, Hz. Enes’ten rivâyet olunmuştur. Hazreti Enes dedi ki: Resûlullah Efendimiz bize bî’at-ı rıdvân ile emrettikleri vakitte, Hazreti Osman’ı Mekke-i mükeremede, Kureyş’e resûl, haberci göndermiş idi. İnsanlar ile bî’at ederken, “Muhakkak ki Osmân, Allahü teâlânın ve Resûlünün hâcetini, işini görmektedir!” buyurup, mübârek ellerinin birini kendisi için, birini Osmân için kıldı. Kendileri için kıldığı eli, Hazreti Osmân için kıldığı el üzerine koyup, Hazreti Osmân yerine bî’at ettiler. Nakleden der ki: Resûlullah Efendimizin kendi mübârek elleri Hazreti Osmân bin Affân için, sâir insanların kendi ellerinden hayırlı oldu. Mürre bin Ka’b’dan naklolunmuştur: Ben Resûlullah Efendimizden işittim. Meydana gelecek fitneleri zikretti. O sırada biri geçiyordu. Resûlullah buyurdular ki: “O fitne günü bu kişi hidâyet üzerinde sâbittir.” Ben kalktım, o şahıstan tarafa baktım. O şahıs Osmân bin Affân idi. Nakleden der ki: O şahsın yüzünü Habîbullah Efendimize göstererek, dedim ki; bu mudur yâ Resûlallah! Evet, buyurdu. Âişe-i Sıddîka’dan rivâyet olunmuştur. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ Osmân! Allahü teâlâ seni yakında halife yapacaktır. Seni halifelikten indirmek isteyen insanlar için, kendini halifelikten azletme!”Bu hadîs-i şeriften dolayı Hazreti Osmân; muhâsara olunduğu günü Hilâfetten çekilmedi. Yine o bâbda, İbni Ömer’den rivâyet olunmuştur: Resûlullah fitneyi zikretti. Buyurdu ki: “O fitnede Osmân mazlûm olarak katlolunur.” Hazreti Osmân bin Affân îmâna geldikten sonra, amcası, Hazreti Osmân’a düşmanlık ve husûmet edip, eli ile ve dili ile çok eziyet yaptı. “Sen Muhammed’in dininden dön” diye o kadar eziyet yaptı ki, anlatmak ve söylemek mümkün değildir... Günlerden bir gün Hazreti Osman’ın yanına varıp, dedi ki: İnsâfa geldin mi? Hemen ya dininden dön, atan ve dedenin dinine gir, veyâ sana eziyetten geri durmam!.. Hazreti Osmân buyurdu ki: Ey amca! Bu kadar cefânın, yüz mislini de yapsan bana, Hazreti Muhammed’in doğru dininden, dönmek ihtimâlim yoktur. Boş yere zahmet çekersin, dedi. Sonra, amcası Hazreti Osmân’a eziyet etmekten vazgeçti. O sadâkat sâhibi, cefâdan kurtuldu. Doğru Fahr-i âlem Efendimizin saadethânelerine vardı. Diğer Eshâb ile Habeşistân’a hicret ettiler...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT