BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toprağın sahibi var

Toprağın sahibi var

Toprağın korunması amacıyla “Toprak Koruma Kanunu çıkarıldı. Hangi arazide ne yetiştirileceği belirlenecek tarım arazileri maksadın dışında kullanılmayacak. Ayrıca 2 yıl süreyle veraset ve intikal vergisi alınmayacakANKARA - Toprağın kaybolması ve niteliğini yitirmesi, verimli kullanılması, geliştirilmesi amacıyla yapılacakları düzenleyen Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu yürürlüğe girdi. Kanuna göre Hazine ve kamu arazilerini kullananlar, toprağın üretim fonksiyonu, sosyoekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen ya da geçici olarak engellenmemesi için tedbir alacak. Bunun için her ilde vali başkanlığında tarımdan sorumlu birim amiri tarafından toprak koruma kurulları oluşturulacak. Kurul, toprağın sınıflandırmasını, korumasını, haritalarını yapacak. Mirasla bölünmeye son Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken tarımsal arazi, parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek bakanlık tarafından belirlenecek. Kamulaştırma haricinde tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki tarımsal arazi parsellerinden küçük parçalara bölünemeyecek. Miras yolu ile intikallerde yeter büyüklükteki parseller oluşturulamıyorsa ifraz yapılmayacak, ortak kullanım, kiralama ya da satış yoluna gidilecek. Toprağa yatırıma destek * Toprağın bulunduğu yerde tarımsal amaçla kullanmak üzere korunması esas olacak. Ancak mecburi olarak sanayi, ulaştırma, enerji tesisleri, iletim hatları, depolama alanları, madencilik, turizm, inşaat gibi çalışmalarla ortaya çıkacak kirlilik zararından kayıplar nedeniyle koruma projesi yapılacak. * Projelerde tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilecek. * Tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri, tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacak. Amaç dışı kullanım mecburiyeti varsa, bakanlık izni gerekecek. * Erozyon, kirlenme, amaç dışı kullanım gibi nedenlerle toprak kaybı olan ovalar, “büyük koruma alanı” olacak, erozyona duyarlı alanlar belirlenecek. * Tarım işletmesi kurmak isteyen ancak yeterli arazisi bulunmayan çiftçilere, arazi toplulaştırma kapsamında dağıtım yapılacak. Yatırımlar bakanlık imkanlarıyla desteklenecek. * Tarım arazilerini amaç dışı kullananlara, plan ve projelere aykırı hareket edenlere metrekare başına 50 Ykr ile 2 YTL arasında ceza verilecek. * Tarımsal kullanım veya mera bütünlüğünü sağlamak için arazi takası yapılacak, takas edilecek arazi bulunamaması durumunda kamulaştırma yapılabilecek. * Yasaya eklenen geçici madde ile tarım arazilerine kurulan sanayi tesislerine de bir tür af getirildi. Bununla, tarım dışı kullanılan arazi için bakanlığa başvurulacak. Hazırlanacak projeye uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazisinin her metrekaresine 5 YTL ödenmesi şartıyla arazinin kullanılmasına izin verilecek. * Çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla tarım arazilerinin veraset, intikal ve cins tahsisi işlemlerinden 2 yıl süreyle veraset ve intikal vergisi, tapu harcı ve döner sermaye ücreti ve vergi alınmayacak, kesinti yapılmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT