BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özelleştirme uygulamaları basitleştirildi

Özelleştirme uygulamaları basitleştirildi

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan problemler ve farklı yorumları gidermeyi amaçlayan yasa, yürürlüğe girdi.ANKARA - Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan problemler ve farklı yorumları gidermeyi amaçlayan yasa, yürürlüğe girdi. Yasayla, 4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ismi, “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun” olarak sadeleştirildi. Yasaya göre, sermayesindeki kamu payı yüzde 15’in altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmayacak. Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması durumunda ÖYK’nın onayı alınmak kaydıyla istekliler arasında ihale yapılacak. Bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam şartlarından hangisinin veya hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar, hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek. İş kaybı tazminatı Özelleştirilen yerlerde iş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katı olarak uygulanacak. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi nedeniyle bu kuruluşlarda ücretli olarak çalışanlardan sözleşmeleri tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, tazminatları dışında ilave iş kaybı tazminatı ödenecek. Bu kişilerin yeni iş bulmasına katkı için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. İş kaybı tazminatı, özürlü personel için 2 kat ödenecek. Türk Telekom hisselerinin özelleştirilmesi durumunda, asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile KHK’ye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışan kapsam dışı personel, kamu görevlerinden 180 gün aylıksız izinli sayılacak. Türk Telekom’da nakil işlemi tamamlanmış personele yapılan fark tazminatı ve saklı tutulan haklarının ödenmesinde, personelin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınacak. Şahsa bağlı haklar, 15 Ağustos 2003 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklı tutulacak. Yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar nakle tabi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin hakları ise yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl saklı kalacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT