BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur’lulara YURT DIŞINDA tedavi imkanı

Bağ-Kur’lulara YURT DIŞINDA tedavi imkanı

Sigortalıların yurt dışında tedavi hakkından faydalanabilmeleri için en az 10 ay sağlık sigortası primi ödemiş olması ve borcunun bulunmaması gerekiyorANKARA - Bağ-Kur’luların yurt dışında tedavi olabilmelerine ilişkin düzenleme içeren ‘Bağ- Kur Sigortalılarının Yurt dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik’, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, “Bağ-Kur’dan sağlık sigortası yardımlarından faydalanma hakkı bulunan sigortalılar, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, ölüm aylığı alanlar, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları” yurt dışında tedavi imkanından faydalanabilecek. Refakatçi de gidecek Sigortalıların yurt dışında tedavi hakkından faydalanabilmeleri için en az 10 ay sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcu bulunmaması gerekecek. Yurt dışında tedaviye ilişkin sağlık kurulu raporları, yetkili tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenecek. Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı, yurt dışında bir sağlık merkezinde tedavi olabileceği veya tedaviden iyileşme sağlanacağının tespiti gerekecek. Raporlarda, hastalığın teşhisi, laboratuvar, radyolojik görüntüleme ve klinik bulguları kesin olarak belirtilecek. Hastaya refakatçi gerekiyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda gerekçesiyle belirtilecek. Tedavinin raporda öngörülen süreden önce tamamlanması halinde hastanın en kısa sürede yurda dönmesi sağlanacak. Tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemeyecek. Sürenin aşılması halinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ve harcırah ödenmeyecek. 2 yılı geçemeyecek Yurt dışında tedavi süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemeyecek ve bu süre uzatılamayacak. Tedavi giderleri Kurum tarafından misyon şefliği aracılığıyla tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna ödenecek. Düzenlenecek raporda, hastanın bir şahıs refakatinde yurt dışında tedavisine gerek görülmesi halinde, refakatçisine yine Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen bedeller üzerinden harcırah ödenecek. Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahiplerinin devam eden yurt dışı tedavi giderleri de karşılanacak. Yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilenlerin vefat etmeleri halinde cenazenin yurda getirilmesi giderleri de Harcırah Kanunu hükümlerince ödenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT