BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Namazını kılmadı!

Namazını kılmadı!

Câbir-i Ensârî’den rivâyet olundu. Bir gün bir cenâze götürdüler. Resûlullah Efendimiz çekinip, namazını kılmadı. Sual ettiler ki: Yâ Resûlallah! Şimdiye kadar, hiçbir cenâzeden çekinmeyip, gördüğünüz gibi namazını kılardınız.Câbir-i Ensârî’den rivâyet olundu. Bir gün bir cenâze götürdüler. Resûlullah Efendimiz çekinip, namazını kılmadı. Sual ettiler ki: Yâ Resûlallah! Şimdiye kadar, hiçbir cenâzeden çekinmeyip, gördüğünüz gibi namazını kılardınız. Hikmeti ne oldu ki, bu cenazenin namazını kılmadınız. Cevâbında buyurdular ki: “Bu şahıs, benim yârim Osmân’a buğzederdi. Osmân’a buğzeden kimseye Allahü tebâreke ve teâlâ buğzeder. Bir kimseye ki, Allahü teâlâ buğz eder. Benim onun namazını kılmam uygun mudur?” Âişe-i Sıddîka nakletmiştir. Bir gün Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Yâ Âişe! Dilerim ki, eshâbımdan ba’zısı buraya, yanıma gelsinler. Onlara ba’zı söyleyeceklerim vardır. Söyleyeyim.” Dedim; yâ Resûlallah! Ebû Bekir’i çağırayım mı? Bir şey söylemedi. Bildim ki, onu dilemez. Dedim; Ömer’i çağırayım mı? Onun için de bir şey demedi. Bildim ki, onu dahî dilemez. Dedim; amcan oğlu Ali’yi çağırayım mı? Ona da bir şey söylemedi. Dedim; Osman’ı çağırayım mı? Buyurdular ki; “Çağır gelsin!” Çağırdım, Hazret-i Osman geldi, Resûlullah’ın huzur-ı şerîfinde durdu. Resûlullah hazretleri ona ba’zı şeyler söyledi. Onun rengi değişti. Ba’zı şeyler de söyledi. Rengi eski hâlini aldı. Hazreti Osman’ın evini muhâsara ettikleri günde, ona dediler ki: Niçin karşılık vermezsin. Dedi ki: Hazreti Resûlullah benim ile sözleşmiştir. Bana çok söz söylemiştir. Ben bu belâya sabrederim. Hazreti Âişe demiştir ki: Benim zannım öyledir ki, Hazreti Habîb-i ekrem o vakit ona bu kıssayı haber vermiştir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Peygamberler (aleyhimüsselâm) hayâtlarında iken birer kimse ile öğünmüşler idi. Ben de Osmân bin Affân ile öğünürüm”. Bir yerde de buyurdu ki: “Bütün melekler benimle iftihâr ederler. Ben Osmân ile iftihâr ederim.” Bir yerde de buyurdu ki: “Mahşer gününde bütün Peygamberler (aleyhimüsselâm) eshâblarından birisini refîk edip, onunla gezerler. Bir ân yanlarından ayrılmazlar. Ben de Osman’ı refîk edinirim. Bir ân onsuz olmam. Cennet’te benim refîkim Osmân olacaktır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT