BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehid olmanın önemi

Şehid olmanın önemi

Sual: Herkes şehid olabilir mi? Şehid olmanın faydası ne? CEVAP: Şehid, kendisine şahitlik yapılmış, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ölü değil diridir. Şehid olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayri müslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün şehid olmaz. Hayzlı veya cünüp ölmek şehidliğe mani değildir. Şehid olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:Sual: Herkes şehid olabilir mi? Şehid olmanın faydası ne? CEVAP: Şehid, kendisine şahitlik yapılmış, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ölü değil diridir. Şehid olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayri müslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün şehid olmaz. Hayzlı veya cünüp ölmek şehidliğe mani değildir. Şehid olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Şehid, kabir azabından emindir.) [İbni Mace, Beyheki, İmam-ı Ahmed] (Deniz savaşında şehid olanların, bütün günahları, hatta [gıybet, hakaret, gibi bütün] kul hakları da affolur.) [İbni Mace] (Şehid, yakınlarından 70 kişiye şefaat eder.) [Beyheki] (Şehid, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesab, mizan, Sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider.) [Beyheki] (Karada şehid olanın borçları ve emanetleri hariç, bütün günahları affolur. Denizde, suda boğularak ölen şehidin ise, borç ve emanetleri de dahil bütün günahları affolur.) [Ebu Nuaym] [Suda boğularak ölen şehidlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri, bu şehidden haklarını istedikleri zaman, Allahü teâlâ, (Ondaki haklarınızı benden isteyin) buyuracak, hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehid de, sorgusuz sualsiz Cennete gidecektir.] Şehid, kanının ilk damlasında günahları affolur. Kabir azabından ve Kıyamet korkusundan emindir. Şehidin, kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul haklarını da, Allahü teâlâ Kıyamette helâlleştirecektir. Suda boğularak ölen şehidlerin kul borçları da affedilir. Aşağıdaki yazının tamamına yakını İbni Abidin hazretlerinin Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Müslüman olmak şartı ile aşağıdaki 37 maddede bildirilen kimseler şehid olarak ölür. Hepsi de hadis-i şerif ile bildirilmiştir: 1-Kendinin, komşusunun, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülen, 2-Haksız olarak hapsedilip ölen, 3-Mülci ikrah ile öldürülen, mesela bu içkiyi iç denilse onu içmesi caiz olur. Caiz olacağını bilmediği için, içmeyip öldürülürse, şehid olur. 4- Hırsızın, gaspçının, kapkaççının, yol kesicinin, eşkıyanın, yan kesicinin öldürdüğü kimse, 5-Yüksekten veya attan düşüp ölen, başına taş veya başka şey düşerek ölen, 6-Aslan, kurt gibi yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen, 7- Akrep ve yılan gibi zehirli hayvan sokmasından ölen, 8- Suda boğulan, 9- Yangında ölen, 10- Gurbette garip iken ölen, 11- Depremde, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, 12- Sara, sari hastalıklar, ateşli hastalıklar verem, kanser, kolera, veba, şiddetli öksürük, ishal ve diğer iç hastalıkları sebebiyle ölen, [Ameliyat edilirken ölen] 13- Soğukta gusledip ölen. 14- Hamile, lohusa ve doğumda ölen kadın, [Bir hadis-i şerif meali: (Müslüman kadın, hamilelikten doğuma kadar ve çocuğu memeden kesene kadar Allah yolundaki mücahid gibi olup ölürse şehid olur.) [Taberani] (Devamı var) > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT