BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehid olmanın önemi -2-

Şehid olmanın önemi -2-

Dünden devam ettiğimiz bu yazı, İbni Abidin hazretlerinin Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Müslüman olmak şartı ile aşağıdaki bildirilen kimseler şehid olarak ölür.Dünden devam ettiğimiz bu yazı, İbni Abidin hazretlerinin Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Müslüman olmak şartı ile aşağıdaki bildirilen kimseler şehid olarak ölür. Hepsi de hadis-i şerif ile bildirilmiştir: 15- Cuma günü veya gecesi ölen, 16- Aşkını gizleyip iffetini korurken ölen, 17- Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen şehiddir. Doğru imanı ve namaz kılmayı meydana çıkaranlar, dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen, 18- Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen, 19- Deniz tutup kusarak ölen, 20- Beş vakit namazı doğru olarak kılan. İki hadis-i şerif meali: (5 vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir.) [Tergib-i Hadimi] (Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime [Ehl-i sünnete]yapışan ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır.)[İ. Nasiruddin] 21- Kuşluk namazı kılan, 22-Yolculukta da vitir namazını terk etmeyen, 23- Her ay üç gün oruç tutan, 24- Abdestli iken ölen, abdestli yatıp ölen, 25- Namazda iken ölen, 26- Günde yirmi kere ölümü düşünen, 27- Dine uygun ticaret yapan, 28- Gıda maddelerini ucuza satan, 29- Helal kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için çalışan, 30- Altmış yaşını geçen salih kimse, 31- Günde 25 kere “Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt” okuyan, 32- Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren. Bir hadis-i şerif meali: (Müdara eden, şehid olarak ölür.) [Deylemi] 33- Ölüm hastalığında, kırk kere “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zâlimin” okuyan, 34-Günde yüz defa salevat-ı şerife okuyan, 35-Her gece Yasin okuyan, sabah akşam Haşr suresinin sonunu okuyan, 36-Allah yolunda şehid olarak ölmeyi isteyen. [Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Sıdk ile ihlas ile şehidlik isteyen, yatağında ölse de, şehid olur.) [Müslim] (Şehidlerin çoğu, yatakta ölür. Savaşta öldürülenin niyetini ancak Allah bilir.) [İ.Ahmed] (İhlasla şehidliği arzu eden, şehid olmasa da, şehidlik sevabına kavuşur.) [Müslim] 37- Günah işlerken zulmen öldürülen. Mâliki âlimlerinden Ali Echûri diyor ki: (Eşkıya, suda boğulursa veya çaldığı at üzerinde cihad ederken öldürülen kimse ve bir odada günah işleyenler üzerine ev çökse, bunların hepsi şehid olur. Çünkü, günah sebebi ile ölenler şehid olmaz. Günah işlerken, şehidliğe sebep olan bir sebeple ölürse, Ahiret şehidi olur ve günahının cezâsını da yüklenir. Bunun gibi, şarap içip çatlayan şehid olmaz. Fakat şarap içip, sarhoş halde iken, zulüm ile öldürülen kimse şehid olur. Çünkü, şaraptan ölmemiş, başka sebeple ölmüştür. Fakat, şarap günahını da yüklenir.) [İbni Âbidin]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92934
  % -0.38
 • 5.4048
  % -1.26
 • 6.1143
  % -1.26
 • 6.919
  % -2.63
 • 210.553
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT