BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bursa’da bir harp meclisi!..

Bursa’da bir harp meclisi!..

Sultan Birinci Murad Han, Sırp Kralı Lazar’ın Osmanlı’ya karşı Bulgarlarla ittifak kurma hazırlığında olduğunu öğrenmişti! Hemen harp meclisini topladı. Padişah bu ittifakı önlemenin tek yolunun savaş olduğunu söylüyordu!..Türkçede “Su uyur, düşman uyumaz!” diye bir atasözü vardır. Birinci Murad Han ki; cenk meydanında kılıcına sahip olduğu kadar hükümdarlıkta da uyanık bir insandı. Türklere karşı her zaman birleşebileceğini göz önünde tutarak Balkanlar’da casus bulundurmayı ihmal etmemişti... Ve bir gün, bunlar vasıtasıyla ittifak haberini alır almaz Bursa’da bir harp meclisi topladı. Sırp Kralı Lazar’ın Türklere karşı birleşme teşebbüsünü açıklayarak: - Sırplar’a karşı yeni ve çetin bir sefere hazırlanacağız!.. dedi ve düşüncelerini şöyle anlattı: “Sırplar iyi dövüşürler” - Sırplar asker bir millettir!.. İyi dövüşürler... Sırp Kralı şu anda bize karşı savaş hazırlığı yapmaktadır... Belki yer yer başarılar, zaferler kazanabiliriz. Fakat Sırp ordusunu kesin yenilgiye uğratamayız. Çünkü Bulgarlar her zaman için arkamızdan vurabilirler!.. Kumandanlardan biri: - Biz düşmanın saldırmasını mı bekleyeceğiz? diye sordu. Sultan Murat: - Hayır dedi... Bizim yapacağımız düşmanlarımızı birleşmeden tepelemektir... Bilâkis onlardan önce taarruza geçeceğiz... Ve ilkin Bulgarlar’ı ittifakın dışında bırakacağız!.. Bursa Harp Meclisinde ilk hedef olarak Bulgaristan üzerine yürümeye karar verildi ve bu işe Vezir Çandarlı Ali Paşa ile Akıncı Beyi Timurtaş Paşazade Yahşi Bey memur edildi. Bursa’daki harb meclisi, karar verir vermez, Vezir Çandarlı Ali Paşa Rumeli’ye geçti... 1389 baharında ilkin Doğu Trakya ile Bulgaristan arasındaki bütün geçitleri tuttu ve Çalıkavak deresinden geçerek Şumnu ile Pravadi arasından Bulgaristan’a girdi... 40.000 kişilik bir kuvvetin başında idi... Bu kırk bin cengaverin vazifesi Bulgarları yerinde tutmak, ittifaka sokmamaktı. Bulgar Kralı pes etti!.. Yahşi Bey 5.000 kişi ile Pravadi üzerine, Ali Paşa da 35.000 kişi ile o zamanlar Bulgaristan’ın merkezi olan Tırnava üzerine yürüdüler. Yahşi Bey Pravadi’ye kılıçla girdi. Şumnu teslim oldu. Bulgar Kralı Yuvan Şişman, Tırnava’yı müdafaa edemeyeceğini anlayarak Niğbolu Kalesi’ne çekildi ve oradan aman diledi. Silistre Kalesi’ni Türklere bırakarak ittifaktan ayrıldı. Artık Türklerin işi kolaydı...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT