BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bizden değildir” ne demek?

“Bizden değildir” ne demek?

Sual: Bazı hadislerde, (Şunu yapan bizden değildir veya benden değildir)deniyor. Böyle demek, (Müslüman değildir) demek midir? Aşağıdaki hadislerdekiler aynı anlamda mıdır?Sual: Bazı hadislerde, (Şunu yapan bizden değildir veya benden değildir)deniyor. Böyle demek, (Müslüman değildir) demek midir? Aşağıdaki hadislerdekiler aynı anlamda mıdır? CEVAP: Kimi küfür, kimi haram, kimi de mekruhtur. Muteber kitaplara göre açıklaması şöyledir: 1- (Emr-i maruf ve nehy-i münker yapmayan bizden değildir.) [Tirmizi] (Emr-i maruf farz-ı kifayedir. Bir yerde emr-i maruf yapılmazsa, gücü yeten herkes mesul olur. Yani haram işlemiş olur.) 2- (İbadetleri bizim gibi yapmayan, bizden değildir.) [Miftah-ül cenne] (İbadetleri sünnete aykırı yapmak bid’at olur. Bid’atin bir kısmı mekruh, bir kısmı haram, bir kısmı ise küfürdür.) 3- (Başkasının karısını, kızını ayartan bizden değildir.) [İ.Ahmed](Haramdır.) 4- (Yılandan korkup öldürmeyen bizden değildir.) [Ebu Davud] (Öldürme imkanı varken, yılandan korktuğu için, onu öldürmeyen, sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur.) 5- (Irkçılık yapan bizden değildir.) [Ebu Davud] (Dinimizde ırkçılık yoktur. Bir ırkı sevmenin mahzuru olmaz. Hristiyan bir Türk, Müslüman Arap’tan üstündür denmez. Böyle demek küfürdür.) 6- (Tırnaklarını kesmeyen bizden değildir.) [İ.Ahmed](Sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur.) 7- (Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir.) [Bezzar] (Büyü yapmak haramdır. (Büyücü, büyü ile istediğini elbette yapar, büyü muhakkak tesir eder) diye inanmak küfür olur. (Allahü teâlâ takdir etmişse, büyü tesir eder) demelidir.) 8- (Müslümana zarar veren, hile yapan, onu kandıran, bizden değildir.) [Müslim] (Haramdır.) 9- (Bela gelince, üstünü başını yırtan, bağırıp çağıran bizden değildir.) [Buhari] (Belaya isyan etmek, bağırıp çağırmak haramdır. Elde olmadan üzülmek, ağlamak caizdir.) 10- (İlim öğrenmeyen bizden değildir.) [Deylemi] (Farz-ı ayn olan ilmi öğrenmemek haramdır.) 11- (Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir.)[Cami-us-sagir] (Haramdır.) 12- (Karşı cinse benzemeye çalışan bizden değildir.) [İ.Ahmed](Haram işlemiş olur.) 13- (Evlenmeyen benden değildir.) [İbni Mace](Mazeretsiz evlenmeyen sünnete uymamış olur. Ahir zamanda bir mazeretle evlenmemek sünnete aykırı değildir.) 14- (Selamı almayan bizden değildir.) [ İ.Sünni](Selamı almak farzdır. Almamak haramdır.) 15- (Guslettikten sonra abdest alan bizden değildir.) [Ebu Davud] (Gusleden abdest almış oluyor. Abdestini kullanmadan abdest üstüne abdest almak mekruhtur.) 16- (Bize silah çeken bizden değildir.) [Buhari, Müslim] (Müslüman’a Müslüman olduğu için silah çekip, onu öldürmek küfür olur. Fakat başka bir sebeple Müslüman ile dövüşmek, savaşmak küfür değildir. Eshab-ı kiram arasında savaşlar olmuştur. Timur Han, kendisi gibi Müslüman sultanlarla savaşmıştır. İki tarafa da kâfir denmez. Bir âyet meali şöyledir:(Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.) [Hücurat 9] 17- (Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.) [Tirmizi] (Haram olmayan âdetlerde kâfirlere benzemek caizdir. Onlar gibi ceket, kravat, gömlek giymek caizdir. İtikat yönüyle onlara benzemek küfür olur. Mesela kutsal bilerek haç takmak, âyinlerine iştirak edip onlar gibi ibadet etmek küfür olur.) > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT