BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamuda israfa kilit vuruluyor

Kamuda israfa kilit vuruluyor

Devlet Bakanı Şahin’in sendika temsilcilerine dağıttığı taslağa göre, kapatılacak olan eğitim, sosyal veya dinlenme tesislerindeki eşyalar ya diğer kurumlara verilecek ya da satılacak. Ayrıca, memurlar artık performansına göre maaş alacak.> Öncelikle kamu kurumlarının eğitim merkezi sosyal tesis ve dinlenme tesisi gibi yerlerde yürüttüğü faaliyetlere son verilecek > Kamu Personeli Yasa Taslağına göre, başarılı personel, derece ve takdirname ile ödüllendirilecek. İş teminatı ise kaldırılacak ANKARA - Hükümet, kamuda tasarruf için yeni tedbirler başlatılıyor. Lojmanların satışında önemli ilerleme kaydedildikten sonra şimdi de kamu kurumlarının sosyal tesisleri kapatılacak. Taslak yasalaşırsa, bundan böyle “devlette garantili iş” dönemi de sona erecek. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in sendika temsilcilerine dağıttığı Kamu Personeli Yasa Taslağı’na göre, kamu kurumlarının eğitim merkezi, sosyal tesis veya dinlenme tesisi gibi yerlerde yürütülen faaliyetlerine son verilecek. Bu tesislerdeki taşınır ve taşınmazlardan devri mümkün olanlar, ihtiyaç duyan kurumlara devredilecek, satılması öngörülen taşınır ve taşınmazlar satılacak. Dinlenme tesisi yok Sendikaların değerlendirmesine sunulan taslakla, eğitim ve sosyal tesislerin devir ve tasfiyesi de düzenleniyor. Buna göre, yasa kapsamındaki kurumların eğitim merkezi, sosyal tesis veya dinlenme tesisi gibi yerlerdeki faaliyetlerine son verilecek. Bu faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerdeki taşınır ve taşınmazlardan devri mümkün olanlar, ihtiyaç duyan kurumlara devredilebilecek. Satışı mümkün olanlar ise genel hükümlere göre satılacak. Bu düzenlenmenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek. İstihdamın 5 adı Memurların performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan, yükselme, emeklilik, görevle ilişiklerinin kesilmesi gibi durumlarda kullanılacak olan değerlendirmeler sonucunda memurların işlerine son verilebilecek. Ancak bu düzenleme, iş güvencesini yok ettiği, çalışanları her yıl işini kaybetme korkusuyla karşı karşıya bırakması nedeniyle eleştiriliyor. Öte yandan düzenlemeye, amirlere çok geniş inisiyatifler tanıması nedeniyle de sendikalar karşı çıkıyor. Bu düzenlemenin, Cumhurbaşkanı ile AK Parti arasında “kadrolaşma” eleştirileri konusunda hükümetin elini güçlendireceği de belirtiliyor. Tasarı taslağıyla kamuda 5 temel istihdam biçimi tanımlanıyor. Bunlar şöyle: Kamu hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri, tam zamanlı sözleşmeli personel, kısmi zamanlı sözleşmeli personel ve işçiler... Bu istihdam şekilleri dışında kamuda personel çalıştırılamayacak. Ayrıca kamuda hizmet satın alınması yoluna da gidilebilecek. Ayrıca gayret ve çalışmasıyla başarılı olan kamu personeline, merkezlerde atamaya yetkili amirler, il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar tarafından takdirname verilebilecek. Halen çalışanların durumu Tasarı taslağının geçici maddeleriyle halen kamuda çalışanların durumları da düzenlendi. Ancak kimlerin memur, kimlerin sözleşmeli personel olacağına ilişkin cetveller açıklanmadığı için durum netleşmedi. * Memur olarak çalışanlar bu statüde kalmak isterse, kadrolarında bırakılacak. Bu kadrolar herhangi bir nedenle boşaltıldığında başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş olacak. * Bu durumdaki personelin sosyal hakları, aynı ünvanda sözleşmeli personel olarak çalışanlar için belirlenen hükümlere göre belirlenecek. * Memur iken aynı ünvanla sözleşmeli statüye geçmek isteyenler, sözleşmeli pozisyona geçirilecek. Bu kişilerden aralıksız 15 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, görev yetki ve sorumluluklarını ihlal etmedikleri sürece sözleşmeleri yenilenecek. * KİT’lerde sözleşmeli statüsünde çalışan ancak memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki birçok hakkına sahip olan personel ise tercih etme şansı verilmeden sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. Halen geçici personel olarak çalıştırılanlar ise bu tasarıya göre de geçici personel sayılacak. İş güvencesine de son * Taslakla Personel Dairesi’ne performans değerlendirme yetkisi veriliyor. * Buna göre, her memur ve sözleşmeli personele ait bir personel başarı değerlendirme dosyası tutulacak. * Söz konusu dosya, memurların ilerleme ve yükselmelerinde, emekliye ayrılma ve görevle ilişiklerinin kesilmesinde, sözleşmeli personelin ise ehliyetinin tespitinde, yükselmelerinde, sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshinde özlük ile personel ve başarı değerlendirmelerine dayanak olacak. * Taslağa göre, personel ve başarı değerlendirme amirlerinin adil ve tarafsız olması mecburiyeti bulunuyor. * Başarı değerlendirmesi 2 defa üst üste olumsuz olan memur, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da “olumsuz” olarak değerlendirilen memurlarla, 10 yıl içinde toplam 4 defa olumsuz değerlendirme alan memurun görevine son verilecek. Bu kişiler bir daha memur veya sözleşmeli olarak istihdam edilmeyecek. * Başarı değerlendirmesi olumsuz olan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmeyecek. Sözleşmesi yenilenmeyen de 1 yıl geçmedikçe memur veya sözleşmeli personel olamayacak. * İkinci kez olumsuz değerlendirme alması nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyenler 5 yıl geçmedikçe, üçüncü defa olumsuz değerlendirme alması nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyenler ise bir daha memur veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT